02/02 Ophef rond pedoseksuelen

Recent is aan de website het interview toegevoegd met Jack Mikkers, burgemeester in Veldhoven. De casus betrof een veroordeelde pedoseksueel die in een Veldhovense wijk was neergestreken. Na een jaar van relatieve rust werd het huis beklad en werden anonieme brieven in de wijk verstuurd. Er was zogezegd de nodige commotie in de buurt.

Op basis van eerdere, vergelijkbare ervaringen elders heeft het Nederlands Genootschap van Burgemeesters de burgemeester van Veldhoven geadviseerd. Dat betekent echter niet dat er altijd een standaard oplossing is voor een bepaalde crisis. De casus uit Utrecht is bijvoorbeeld niet 1-op-1 te projecteren naar deze situatie. In dat geval huurde de desbetreffende pedoseksueel bij de Woningbouwvereniging, terwijl in dit geval sprake was van een eigen woning. Dat simpele feit beperkt de mogelijkheden om in de crisis te intervenieren.

In Veldhoven heeft Mikkers zich nadrukkelijk gerealiseerd dat het splitsen in 'daders' en slachtoffers' een burgemeester snel op het verkeerde been kan zetten. Mikkers: "Doordat ik de ervaringen van anderen hoorde , werd mij duidelijk dat niet zozeer de beschuldigde hier de dader was, maar ik vooral diegenen die het huis hadden beklad en de anonieme brief hadden gestuurd moest aanspreken. Die waren over de schreef gegaan en waren op zijn minst ook dader."

Deze invalshoek heeft ook invloed op de manier waarop Mikkers de bewonersbijeenkomst voor de buurt vormgeeft. De burgemeester leest een persoonlijke verklaring voor van de beschuldigde man, zonder zijn kant te kiezen. Hij weet te laveren tussen de ratio van de rechtsorde (het feit dat een veroordeelde na zijn straf ergens moet kunnen wonen) en de emotie van de geschokte buurt. Een les die we meenemen voor een volgende crisis.

2 februari 2009
NGB/Wouter Jong

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.


Verder lezen?
Klik door voor het interview met burgemeester Jack Mikkers. 

naar vorige weblog 

 

 

 

U bent hier

<div></div>