24/12 Alarmering in Leiderdorp

Over enige tijd brengt de Taskforce gemeentelijke processen onder voorzitterschap van burgemeester Rombouts (’s Hertogenbosch) een advies uit over het basisniveau van gemeentelijke processen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De Taskforce zal een basisniveau vaststellen die gemeenten kunnen gebruiken bij de inrichting van hun organisatie. Het advies gaat verder dan de wettelijke eisen aan de organisatie en de prestaties van de veiligheidsregio’s die het Wetsvoorstel veiligheidsregio’s en het ontwerpbesluit veiligheidsregio’s bevatten.

Burgemeester Zonnevylle (Leiderdorp) loopt alvast vooruit op het advies. Het NGB sprak hem na de zeer grote brand in Leiderdorp dit weekend.

‘Onze gemeentelijke organisatie was dankzij geregeld oefenen binnen een uur in staat alle gemeentelijke processen te regelen: van evacuatie en opvang tot het opstarten van nazorg. Een aspect is mij zeer belangrijk gebleken: is iedereen bereikbaar? In Leiderdorp wordt elke maand een call out oefening gehouden: wie kan binnen de gestelde tijden aanwezig zijn op zijn post? Als ik als burgemeester meld: “ik ben afwezig of ik kan niet komen”, dan wordt automatisch mijn loco opgeroepen.’

Volgens Zonnevylle begint een goede gemeentelijke crisisbeheersing met bereikbaarheid. ‘Alarmering en opkomst van medewerkers van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie moet betrouwbaar zijn. Zonder medewerkers op het gemeentehuis is er immers geen beginnen aan.’ Of de andere 442 Nederlandse gemeenten op deze wijze de alarmering testen, doet er volgens Zonnevylle niet toe. ‘Zolang ze maar hebben nagedacht over de wijze waarop ze haar medewerkers alarmeert. En vooral hoe ze de vervanging heeft geregeld dat de gemeente tijdig en bedrijfszeker haar crisisbeheersingsorganisatie heeft geregeld.’

Welk basisniveau de Taskforce voorschrijft aan onder meer de alarmering van de gemeentelijke processen zal tot het uitkomen van het advies nog even gissen zijn. Maar dat regelmatig oefenen meerwaarde heeft, is in Leiderdorp zonneklaar.

23 december 2008
NGB/Roy Johannink

 
Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.naar vorige weblog 

U bent hier

<div></div>