12/12 Wereld van verschil

Sinds vandaag staat de interviewbundel 'Wereld van verschil' op de website van het NGB. In boekvorm valt het een dezer dagen op de mat bij burgemeesters. In de bundel Wereld van verschil komen twee werelden uit de crisisbeheersing samen. Getroffenen van rampen en crises komen aan het woord over hun contacten met de overheid. Vertegenwoordigers uit alle geledingen van de overheid komen in een vergelijkbare reeks aan het woord en belichten vanuit hún perspectieven dezelfde crises en rampen. De interviews laten een veelzijdig gezicht van de overheid zien. Van moedige hulpverleners op de plaats van het incident tot een bureaucratisch radarwerk dat de verwerking van de ramp kan frustreren.

Ondanks de verschillende ervaringen zijn uit de spiegeling van de interviews generieke lessen te trekken. Het onverwachte, het gebrek aan erkenning, de woede onder getroffenen en de behoefte aan pragmatisme bij de professionals bieden het kader waarin vrijwel iedereen zijn eigen crisis kan herkennen.

Wereld van verschil biedt daarmee niet alleen een boeiend inzicht in de manier waarop Nederland met zijn rampen en crises omgaat, maar ook welke plek getroffenen innemen in de crisisbeheersing. De bundel biedt tal van aanknopingspunten om de rampenbestrijding en crisisbeheersing menselijker te maken en niet de crisis maar de getroffenen centraal te stellen.

In het voorwoord van het boek spreekt minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mevrouw Ter Horst de hoop uit dat ieder vanuit zijn eigen rol de lessen uit de interviews ter harte neemt. Het is ook juist dát aspect dat een belangrijke drijfveer van geïnterviewden is geweest om mee te werken aan de bundel. Dat is de reden dat wij de bundel ook als printversie voor bijvoorbeeld de gemeentesecretaris, loco-burgemeesters, AOV-ers of voorlichters beschikbaar stellen.

12 december 2008
NGB/Wouter Jong

 
Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

Verder lezen?
Klik door naar de download pagina van Wereld van verschil

Klik door voor de pagina van Impact.

naar vorige weblog 

 

U bent hier

<div></div>