24/10 Waterproef en evacuaties

Afgelopen woensdag organiseerde het NGB een goedbezochte bijeenkomst over de oefening Waterproef. In de aanloop naar de oefenweek van begin november kwamen circa 50 burgemeesters bijeen om te spreken over de oefening en de do's en don'ts bij een mogelijke evacuatie.

Opvallend blijft het gegeven dat tot op de dag van vandaag onduidelijkheid bestaat over de mogelijkheden om mensen uit hun eigen woning te evacueren. Op hoofdlijnen is de situatie als volgt: de noodverordening is afdoende om een gebied te evacueren. Naar de letter van de wet kunnen daarmee alleen mensen worden geevacueerd die zich op de openbare weg bevinden. In huis prevaleert het grondrecht op privacy (artikel 10 Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Echter, op basis van ongeschreven noodrecht (op basis van de casuistiek in Zierikzee, 1953) kunnen bewoners toch worden verplicht om te worden geevacueerd.

Een alternatief voor de noodverordening ligt in handen van de minister van BZK cq de minister van Defensie. Zij zijn op basis van de Wet Verplaatsing bevolking gerechtigd om via een Koninklijk Besluit een evacuatie af te dwingen. Op basis van deze wet is ook op basis van geschreven recht de evacuatie van bewoners af te dwingen. Bij een grootschalige evacuatie zoals die in de Ergst Denkbare Scenario's wordt voorgespiegeld is deze weg de meest waarschijnlijke. Al moet gezegd worden dat ook bij de grote evacuaties in de Bommeler- en Tielerwaard en het Land van Maas en Waal in 1995, toen 250.000 mensen zijn geevacueerd, de Wet Verplaatsing bevolking niet van stal is gehaald.

24 oktober 2008
NGB/Wouter Jong

 

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

 

Verder lezen?
Klik hier meer informatie op het dossier Hoogwater. Zie ook het laatste Burgemeestersblad waarin Bas Kolen (adviseur HKV/Lijn in Water) en Ernst Brainich (zelfstandig juridisch adviseur) nader ingaan op de problematiek rond evacuaties.

naar vorige weblog 

 

U bent hier

<div></div>