14/10 Status geven aan burgerinformatie

Donderdagmiddag 9 oktober jl was het Nederlands Genootschap van Burgemeesters aanwezig op de tweede bijeenkomst van de debatcyclus Rampbestrijding en Crisisbeheersing. Deze keer waren de onderwerpen:

  • crisiscommunicatie,
  • informatievoorziening en
  • netcentrisch werken.

Eén aspect trok daarbij mijn specifieke aandacht: informatie van de burger. Burgers bevatten een bron van informatie die volgens mij nog onvoldoende wordt benut binnen de crisisbeheersing. De goed-geinformeerde burger wordt vooralsnog op afstand gehouden, terwijl er mogelijkheden zouden moeten zijn om de informatie actief in de netcentrische omgeving van de gemeente en hulpdiensten in te brengen.

De media weten heel goed gebruik te maken van de informatie van burgers. Volgens Hans Laroes, hoofdredacteur van de 24-uurs nieuwsdienst NOS Nieuws, komt dit omdat burgers ‘status krijgen’ als hun informatie wordt gebruikt. Ook bij Hart van Nederland dragen burgers bij aan de uitzendingen (zie daarover  het verslag van een eerdere NGB-bijeenkomst met SBS). Burgers willen, volgens Laroes, ook graag hun crisisinformatie ‘kwijt’. Zij informeren wel de media, maar doen dit slechts mondjesmaat richting de gemeente of de politie. Terwijl op weblogs en fora volop over hun ervaringen wordt gesproken. Met conspiracy theories als meest extreme gevolg. 

Deelnemers aan de debatcyclus geven twee redenen waarom mensen terughoudend zijn om de gemeente te informeren. Allereerst communiceert de gemeente niet op dezelfde wijze als burgers. Hier komt echter verandering. Dig Istha, communicatieadviseur en directeur voorlichting a.i. VROM, tipt de site van Barack Obama als voorbeeld van een overheid die “wel goed met burgers communiceert”.

De andere reden is volgens aanwezigen gelegen in het lage vertrouwen in de overheid. Men is terughoudend met het aandragen van informatie, omdat men de ontvangende partij - de overheid - onvoldoende vertrouwt.

Vanuit het perspectief van de overheid zie ik een derde obstakel. Want laten wij wel wezen: hoe toetsen wij de betrouwbaarheid van de informatie van burgers? De weg van burgerinformatie is dan wel in zicht, maar er bevinden nog diverse hobbels die genomen moeten worden, wil ook de burger als nieuwe kolom aan de hulpverlening kunnen worden toegevoegd.

14 oktober 2008
NGB/Roy Johannink

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

 

naar vorige weblog 

 

U bent hier

<div></div>