04/10 Onzekere veiligheid

Op uitnodiging was het Nederlands Genootschap van Burgemeesters aanwezig bij de presentatie van het WRR-rapport Onzekere Veiligheid. In het rapport bepleit de WRR dat overheid, bedrijven en burgers proactief omgaan met toenemende onzekerheid rond fysieke veiligheid. Nu richten we ons op de bekende risico's die in het verleden tot schade hebben geleid. Voortaan moet de omgang met onzekerheden centraal staan, aldus de WRR. Hierbij maakt de Raad een vergelijking met het voorzorgsbeginsel dat bekend is uit de milieuwetgeving. Niet alleen de bewezen effecten en risico's zijn daarbij uitgangspunt voor het beleid, maar ook de waarschijnlijke maar niet-bewezen effecten. Maatregelen worden afgewogen tegen onder meer de waarschijnlijkheid van optreden van de vermoede effecten, de ernst van de verwachte effecten, de grootte van de blootgestelde populatie en de verwachte maatschappelijke impact van de effecten en/of maatregelen.

Reageren op bekende risico’s is van alledag. Wij leren van de rampen die wij in het verleden hebben meegemaakt. In haar ontvangstspeech bevestigt minister Ter Horst deze benaderingswijze met een voorbeeld uit haar burgemeestersperiode. Toen in 2006 de hitte een zware stempel drukte op de Vierdaagse in Nijmegen waren allerlei scenario’s voorhanden, van extreme kou tot en met veel regen. Maar niet één voor extreme hitte. Nadien is er direct zo’n scenario geschreven.

Of burgemeester Karel Loohuis (Haaksbergen) die naar eigen zeggen niet had gedacht dat een sneeuwstorm en stroomuitval zich tegelijkertijd konden voordoen. Tot het weekend van eind november in 2005. Een stroomstoring in de winterperiode behoort sindsdien tot de bekende risico’s waar tal van regio’s op oefenen.

De door de WRR bepleite methode is een uitdagende manier om opnieuw naar risico's te kijken. Maar of het rapport werkelijk zal leiden tot een nieuwe risicobenadering waarin onzekerheden centraal komen te staan, dat blijft ….onzeker.

4 oktober 2008
NGB/Roy Johannink

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

 
Verder lezen?

Klik door voor een interview met prof.dr. Helsloot (Fysieke Veiligheid en Crisisbeheersing) van de Vrije Universiteit naar aanleiding van het verschijnen van het rapport. 

naar vorige weblog 

 

U bent hier

<div></div>