20/07 Frustrated cargo bij buitenlandse rampen

Na de Tsunami (2004), de aardbeving in Pakistan (2005) en de watersnood in Suriname (2006) gaven niet alleen burgers, maar ook Nederlandse gemeenten financiële hulp om het rampgebied er weer boven op te helpen. Hulp bieden vanuit de gemeentekas is een precair onderwerp. Nog meer dan normaliter moet de gemeente zorgen dat de hulp komt waar het nodig is. Het gaat immers om de belastingcenten van haar inwoners. Omdat dit alles niet eenvoudig is, kwam de VNG recentelijk met een leidraad voor rampen in het buitenland, ofwel de gemeentelijke besluitvorming rond de gemeentelijke steun voor rampgebieden.

Voor private noodhulp bestaat geen leidraad, maar ook daar kleven nadelen aan. Zo legt privénoodhulp met irrelevante goederen ook beslag op de uitermate schaarse logistieke middelen in een rampgebied. Tijdens de Master Crisis and Disaster Management hoorde ik een term voor de hulpgoederen waar in het getroffen gebied geen behoefte aan is: frustated cargo. Gefrustreerde goederen dus. Vergelijkbaar met de hoeveelheid koelkasten die zich bij de Diekmanhal opstapelden na de Vuurwerkramp. Een aardige geste van de gever, maar voor de ontvangende partij een blok aan het been. Het doet me ook denken aan Sri Lanka na de Tsunami. Het land kreeg tal van ‘gefrustreerde’ goederen. Want wat moeten ze daar met winterjassen en dekens als de temperatuur gemiddeld boven de 30 graden is? Om de import te ontmoedigen heeft Sri Lanka destijds besloten om invoerrechten te heffen op dergelijke winterkleding.

Om dubbele frustratie te voorkomen, in Nederland en in het rampgebied, moet slechts het ‘juiste aanbod’ bij de ‘juiste vraag’ worden gebracht. Maar dat blijkt dus juist zo moeilijk in tijden van nood. 


20 juli 2008
NGB/Roy Johannink

 
Reageren?

Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

 
Verder lezen?

Klik door voor het achtergrondverhaal Tsunami victims: Hold the Viagra
Sri Lanka awash with useless aid
over frustrated cargo na de Tsunami-ramp
 
Lees hier de brochure Rampen in het buitenland
 

naar vorige weblog 

 

U bent hier

<div></div>