16/07 Beter besturen bij rampen

De toekomstige Wet Veiligheidsregio's blijft de gemoederen bezighouden. De Raad voor het Openbaar Bestuur bracht vorige week haar rapport 'Beter besturen bij rampen' uit, waarin wordt gepleit voor een, zoals de raad dat noemt, passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De crux in het advies bestaat uit het geven van een sleutelrol aan de minister-president en de Commissaris van de Koningin. De MP moet het huidige vacuum in de coordinatie bij landelijke crises opvullen; waar de minister van BZK op dit moment alleen coordineert, zou de MP de doorzettingsmacht kunnen toewijzen aan een van de vakministers. Afhankelijk van de situatie kan worden gekozen om de doorzettingsmacht bijvoorbeeld bij de minister van BZK of de minister van LNV te leggen. Helderheid staat voorop; de situatie van twee kapiteins op een schip moet volgens de ROB vermeden worden.

Door ook de CdK weer prominent naar voren te schuiven, wordt de hele discussie rond de Wet Veiligheidsregio's opnieuw opengebroken. Daar waar de wet aanstuurt op een prominente(re) rol voor de voorzitter van de Veiligheidsregio (tevens korpsbeheerder), stelt de ROB voor om de doorzettingsmacht bij de CdK te leggen.

De meningen over het advies zijn verdeeld. Zo deelt de VNG niet het standpunt van de ROB. De vereniging vindt dat de voorzitter van de veiligheidsregio en niet de CdK doorzettingsmacht bij bovenlokale rampen moet krijgen. De voorzitter van de veiligheidsregio is zeer nauw betrokken bij rampenbestrijding en crisisbeheersing, ook in de voorbereidende fase. Hij staat dichter bij de organisatie dan de CdK en zou om die reden sneller beslissingen kunnen nemen.

Het ROB-advies laat, in combinatie met het standpunt van de VNG, het Veiligheidsberaad en het vandaag verschenen Nader Verslag van de Wet Veiligheidsregio's zien dat de discussie bij lange na nog niet gelopen is. Een ding is evenwel zeker: de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2009 zal hoe dan ook niet gehaald worden.


16 juli 2008
NGB/Wouter Jong

 
Reageren?

Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

 

naar vorige weblog 

 

U bent hier

<div></div>