08/07 Crisis. Ramp. Of incident?

Het is maandagavond als ik samen met mijn vriendin aan tafel zit. Mijn vriendin is onderwijskundige. Onderwijskundigen staan bekend om het stellen van vragen. Veel vragen om zodoende een gewenste opleiding te kunnen maken naar behoefte van de klant. Ze schrijft een offerte voor een opleiding over crisisbeheersing. Twee vragen van haar kant:

“Leg mij nu eens het verschil uit tussen rampenbestrijding en crisisbeheersing. En dan direct ook waarom ze bij opschaling spreken over Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Processen.”

De eerste vraag is al aan de orde gekomen in mijn weblog Ramp of crisis?. Volgens de nieuwe Wet Veiligheidsregio's is sprake van een crisis bij de aantasting van een vitaal belang, zoals de MKZ-crisis, de vogelpestcrisis en de hoogwatercrisis. Anderen spreken vooral over maatschappelijke ontwrichting en collectieve stress die hedendaagse crises kenmerken. Een ramp is een crisis, maar een crisis hoeft met andere woorden geen ramp te zijn.

De tweede vraag minder eenvoudig te beantwoorden. Zo staat de weblog Hoe GRIP een eigen leven leidt al stil bij de veronderstelling dat GRIP vaker een doel op zich dan een middel lijkt te zijn. Een tweetal andere zaken valt bij GRIP ook op. Ten eerste is Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Processen qua terminologie niet consistent met rampenbestrijding en crisisbeheersing. En als tweede lijkt GRIP te suggereren dat het een regionaal proces is. Terwijl we nu juist landelijk een uniform opschalingsmodel wilden hanteren met de invoering van GRIP.

De discussie legt de vinger op de zere plek. Als wij als crisismanagers niet in twee zinnen het verschil kunnen uitleggen tussen ramp en crisis en werken met regionale plannen die eigenlijk landelijk zijn, dan mag toch de conclusie zijn dat het om complexe materie gaat. Ingewikkeld of niet, ik acht slechts een vraag echt van belang, namelijk wie doet wat om de acute crisis (ramp, incident, ongeval, of ongeluk) aan te pakken. De juiste terminologie van die aanpak komt gelukkig pas achteraf im Frage.

8 juli 2008
NGB/Roy Johannink

 
Reageren?

Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.
 

naar vorige weblog 

 

U bent hier

<div></div>