06/07 Opvang gemeentelijk personeel

Afgelopen donderdag vervulde het Nederlands Genootschap van Burgemeesters een gastcollege voor voorlichters uit de Bollenstreek. We waren te gast op het gemeentehuis van Teylingen, waar we werden verwelkomd door burgemeester Sander Schelberg.

Met Mike Metselaar en Edith Gordon leidden we ca 15 voorlichters door de woele wateren van crisiscommunicatie anno 2008. Mijn verhaal was grotendeels gebaseerd op het eerder verschenen artikel Crisiscommunicatie vanuit burgemeestersperspectief.

Een van de zaken die ook werden aangestipt, was de ervaring van diverse burgemeesters om bij crises een voorlichter vrij te maken voor de getroffenen. Zo wordt na bijvoorbeeld een zinloos geweldincident of een familiedrama wel eens een gemeentelijke voorlichter vrijgemaakt, om voor de familie als woordvoerder op te treden. Hij of zij kan dan op een professionele manier de media op afstand houden en enigszins de rust bewaren in het getroffen gezin.

Geheel terecht kwam vanuit de groep voorlichters de vraag hoe vervolgens de opvang van de voorlichter is geregeld. Hij of zij zal immers het nodige aan emoties op zich af krijgen. Opvallend genoeg staat dergelijke opvang van gemeente-ambtenaren nog in de kinderschoenen. Waar politie en brandweer met eigen bedrijfsopvangteams (BOT-teams) werken, is dit voor gemeente niet of nauwelijks geregeld.

De observatie is niet nieuw. Onder meer Marcel Fränzel haalde dit al aan in zijn terugblik op de moord op Jesse Dingemans. Laat het evenwel een punt van aandacht zijn om in de nabije toekomst verder uit te werken. Want alleen met de constatering dat het niet geregeld is, zijn de emoties niet verwerkt.

6 juli 2008
NGB/Wouter Jong

 
Reageren?

Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.
 

naar vorige weblog 

 

U bent hier

<div></div>