Functioneringsgesprekken

Een goede relatie tussen burgemeester en raad is cruciaal voor de kwaliteit van het lokaal bestuur. Een functioneringsgesprek is daarbij onmisbaar, omdat het de burgemeester de noodzakelijke feedback van de raad biedt en de raad een spiegel voorhoudt op het eigen functioneren. Burgemeester en raad kunnen in een functioneringsgesprek hun wensen kenbaar maken en afspraken evalueren. Gemeenten kunnen zelf bepalen hoe zij het functioneringsgesprek met de burgemeester vormgeven.

Om gemeenten behulpzaam te zijn bij de opzet van functioneringsgesprekken heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een handreiking uitgegeven. Deze Handreiking biedt daarvoor suggesties en adviezen. De Handreiking is als volgt ingedeeld. De verschillende aspecten van het functioneringsgesprek worden beschreven in de hoofdstukken 3 en 4. Hoofdstuk 3 over de voorbereiding van het gesprek wordt afgesloten met een lijst met ‘do’s and don'ts’. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de gespreksvoering en de verslaglegging waarbij ook een relatie wordt gelegd met het klankbordgesprek tussen burgemeester en commissaris van de Koningin (CdK).

De handreiking vindt u hier

 

 

 

 

U bent hier

<div></div>