Loco-burgemeester Kosmeijer (Tynaarlo): Geen blaam, wel harde lessen brand De Punt

De onderzoekscommissie die in opdracht van de Gemeente Tynaarlo een eerste verkennend onderzoek deed naar de noodlottige brand op 9 mei in De Punt, concludeert dat ‘vrijwel ieder brandweermens gelijk had gehandeld in een dergelijke situatie’. Tegelijk bevat het rapport scherpe aanbevelingen. “Het rapport maakt duidelijk dat de brandweermensen geen blaam treft, maar dat er harde lessen te trekken zijn voor de brandweer in heel Nederland,” aldus locoburgemeester Henk Kosmeijer bij de presentatie vandaag van het onderzoeksrapport.

Commissie Helsloot
Op 9 mei jongstleden kwamen drie brandweermensen om het leven bij een rampzalige brand in een scheepswerf in De Punt. De gemeente Tynaarlo gaf daarop een commissie onder voorzitterschap van hoogleraar en brandweerdeskundige Ira Helsloot opdracht om onderzoek te doen naar de brand en het daaruit voortkomende ongeluk. Doel was om nog voor de zomervakantie meer duidelijkheid te verschaffen over de dramatische gebeurtenissen.

De nabestaanden van de omgekomen brandweerlieden en de betrokken brandweermensen zijn de afgelopen dagen op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het onderzoek. Kosmeijer: “Deze periode en ook de details in het rapport vallen de nabestaanden natuurlijk bijzonder zwaar. We leven intens met hen mee bij het verwerken van het verlies van hun dierbaren.”

Regionale en landelijke aandacht
Over de voorgestelde maatregelen stelt het gemeentebestuur nu een plan van aanpak op. In ieder geval vraagt het college de Regionale Brandweer Drenthe om drie aanbevelingen van de onderzoekscommissie snel te agenderen:

  • het defensief optreden bij branden in industriepanden,
  • het aanscherpen van de selectie- en beoordelingscriteria voor de functie van Officier van Dienst,
  • en het aanscherpen van de oefencriteria voor de brandweer.

“De lessen van De Punt zijn van groot belang voor een landelijke herijking van brandtechnische zaken,” aldus Henk Kosmeijer.

Aanvullende studies
De gemeente biedt het rapport ook aan de onderzoeksinstanties aan die nu nog bij de nasleep van de brand betrokken zijn. Het college nodigt hen van harte uit met aanvullende studies bij te dragen aan het verder voorkomen van brandweerongevallen. Momenteel zijn nog drie instanties bezig de brand te onderzoeken: de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de VROM-inspectie en KEMA. KEMA doet een vervolgonderzoek naar de brandoorzaak. Het Openbaar Ministerie rondde op 11 juni een onderzoek af.

Gemeenteraad
Morgen bespreekt het college om 13.00 uur het rapport met de gemeenteraad. Die bijeenkomst is online te volgen via www.tynaarlo.nl.

Onderzoeksopdracht
De speciale onderzoekscommissie is samengesteld op voordracht van de NVBR (Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampbestrijding). De verkenning richtte zich op de brandoorzaak en het brandverloop in relatie tot de inzet van de hulpdiensten en de adequaatheid van opleiding en oefening ter beheersing van dit type brand.

De onderzoekers
De voorzitter van de onderzoekscommissie is prof. dr. Ira Helsloot, hoogleraar crisisbeheersing en fysieke veiligheid aan de VU in Amsterdam. De andere twee leden zijn drs. Ed Oomes, lector  brandweerkunde aan het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra en commandant luchthavenbrandweer Schiphol, en dr. ir. Ricardo Weewer, ondercommandant brandweer Amsterdam-Amstelland.

Bron: Gemeente Tynaarlo

 

Verder lezen?
Klik door voor het onderzoeksrapport over de brand in De Punt

U bent hier

<div></div>