20/06 Openbaar Ministerie als crisispartner

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters was op 19 juni 2008 niet alleen aanwezig op de TMO-bijeenkomst, maar ook aanwezig in Gorinchem bij het seminar ‘De crisisleider in de schijnwerpers' . Het is voor mij de eerste van twee ontmoetingen in twee dagen met Matthieu Meijer, burgemeester van Geertruidenberg. Donderochtend vertelde hij zijn persoonlijke verhaal over het ongeval in de Amercentrale. In de Amercentrale stortte op 27 september 2003 een grote steiger in, waar uiteindelijk slechts drie van de acht werknemers levend uit de ketel werden bevrijd. Vrijdag ontmoeten wij elkaar toevallig weer. Dit maal in Zwolle, waar we beiden een presentatie verzorgen voor de drie noordelijke Arrondissementsparketten. Daar zal hij het thema Openbaar Ministerie behandelen.

Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Het hieruit voortkomende opsporingsbelang kan confronterend en zelfs belemmerend zijn voor burgemeesters. Matthieu Meijer weet er alles van. Donderdagochtend is voor de burgemeester een opwarmer om vrijdagochtend dilemma’s van het Openbaar Bestuur met betrekking tot het Openbaar Ministerie bespreekbaar te maken.

Afgaande op ons eerdere NGB-interview met Matthieu Meijer zullen de volgende dilemma’s met de hoofdofficieren en hun plaatsvervangers ongetwijfeld aan bod komen:

  • Het niet naar buiten brengen van beeldmateriaal van een ongeval kan voor betrokkenen lastig zijn om zich een beeld te vormen van het ongeval. Maar voor het OM wordt daardoor het beeld verstoord van de mensen die nog moeten worden gehoord;
  • De rol die secties op lichamen spelen in het hele crisisbeheersingsproces dat onder leiding staat van een burgemeester in zijn rol van opperbevelhebber;
  • De gemeente is soms een potentiële verdachte voor het Openbaar Ministerie omdat ze mogelijk vergunningen heeft verleend. Het Openbaar Ministerie voert dan onderzoek uit naar de gemeente met wie ze crisis probeert te beheersen. Overigens was in Geertruidenberg hier geen sprake van; 
  • Geslotenheid in onderzoeksfase van het Openbaar Ministerie versus openheid van de gemeente.

Ik ben benieuwd hoe de dag zich verder ontvouwt. Ongetwijfeld zal ook dat andere heikele punt dat de burgemeesters bezighoudt nog wel worden aangesneden: de strafrechtelijke aansprakelijkheid van burgemeesters die boven de markt hangt. Al met al wordt het weer een interessante dag, vrijdag in Zwolle. 

20 juni 2008
NGB/Roy Johannink

 
Reageren?

Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

 

naar vorige weblog 

 

 

U bent hier

<div></div>