16/06 Gijzeling in Almelo

Vanmorgen werden we opgeschrikt door een GRIP3-melding in Almelo. Wat in eerste instantie een grote brand bleek te zijn, mondde later uit in een gijzeling op het stadhuis. Vanaf afstand volgden we de ontwikkelingen. Toegevoegd met enige verbazing, toen NOS Teletekst later meldde dat een 'arrestatieteam gereed stond'.

Bij elk weldenkend mens zal het geen verbazing wekken dat een arrestatieteam achter de hand wordt gehouden bij een gijzeling. Maar in dit soort gevallen is minder informatie doorgaans de beste remedie om een zaak tot een goed einde te brengen. Stel je voor dat een emotioneel, gespannen gijzelnemer in het stadhuis het teletekstbericht leest. De wetenschap dat het arrestatieteam klaar staat om in te grijpen kan in zo'n geval het laatste zetje zijn dat iemand nodig heeft. Je zou denken dat de gijzeling in Helden, maar ook de gijzeling in de Franse ambassade in Den Haag en de Molukse kapingen inmiddels wel duidelijk hebben gemaakt hoe levensgevaarlijk het kan zijn om operationele informatie via radio en tv met kapers te delen. 

Daarom toch maar even met de teletekstredactie gebeld en gevraagd of het nu werkelijk nodig was om die laatste zin aan het bericht toe te voegen. De redacteur reageerde dat het min of meer naief zou zijn als de gijzelnemer niet op een inval van het arrestatieteam zou rekenen. Hij ging er blijkbaar vanuit dat de gijzelnemer op dat moment nog volledig rationeel aanspreekbaar was, ondanks de gestichte branden en de wapens die hij met zich meedroeg.

Het voorval deed me terugdenken aan een interview met Hans Laroes, die in het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing van april 2008 het volgende zei: "Ik zie geen tegenstelling: onafhankelijke crisisverslaggeving IS van groot (maatschappelijk) belang. Wat hier misschien bedoeld wordt is dat sommige berichtgeving autoriteiten niet uitkomt. Wel, pech voor de autoriteiten. Deal er mee. (...) Wij wegen - zeker in crisissituaties - de effecten van onze berichtgeving graag. We kennen onze verantwoordelijkheid, we zijn niet uit op paniek, op hypes, of wat dan ook."

We verschillen blijkbaar van mening. Ik blijf het hoe dan ook onverantwoord vinden dat de NOS het arrestatieteam zo expliciet heeft vermeld.

16 juni 2008
NGB/Wouter Jong

Update
De Ombudsman van de NOS heeft zich over het 'interessant journalistieke dilemma' gebogen. Lees hier de column.


Verder lezen?

U bent hier

<div></div>