13/06 De sterren van IOOV

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid is druk doende met de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding. Alle regio's worden doorgemeten en beoordeeld op de mate waarin zij zijn voorbereid op rampen.

Begin dit jaar bracht het IOOV een tussenstand naar buiten. Hierin staan overzichtelijk alle regio's met sterdiagrammen vermeld. Een oppervlakkige lezing van het rapport geeft de indruk dat er grote verschillen zijn tussen de regio's. Sommige regio's zijn uitmuntend, terwijl andere regio's achterblijven.

Totdat ik vorige week werd gewezen op de bijzondere manier waarop de IOOV over de regio's rapporteert. Een regio als Gooi- en Vechtstreek (die in 2003 is bezocht) wordt  vergeleken met regio's die in 2007 zijn bezocht. Of de regio's die vroeg in de reeks aan de beurt kwamen nieuwe vorderingen hebben gemaakt, wordt aan het zicht onttrokken. Op basis van oude gegevens worden ze afgezet tegen regio's die feitelijk veel meer tijd hebben gehad om zich door de IOOV te laten doorlichten.

Het is goed om in het achterhoofd te houden dat de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding daarmee een redelijk hoog appels-met-peren-gehalte heeft gekregen.

13 juni 2008
NGB/Wouter Jong

 
Reageren?

Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

 

naar vorige weblog 

 

 

U bent hier

<div></div>