07/06 Publieke Veiligheid Award

De manier waarop het NGB ondersteuning biedt aan (loco-)burgemeesters tijdens crises is genomineerd voor de Publieke Veiligheid Award. De spanning begint inmiddels danig op te lopen op de burelen van het NGB, want op donderdag 12 juni is de volgende ronde te beleven. Op het congres 'Innovatie in Veiligheid' moeten de tien genomineerden zich presenteren. Op basis van een stemming onder publiek en jury zal worden bepaald welke drie projecten doorstromen voor de finale.

De tien genomineerden zijn, naast de 24-uurs ondersteuning burgemeesters en loco-burgemeesters bij crises, de projecten Burgernet, Referentiekader Regionaal Crisisplan, Project Railplan, Keten van slachtofferregistratie en –opvang ondersteunt hulpdiensten tijdens ramp, Samen Samenwerken: Oefening 2xVeilig- het BBS, Eagle One, EMRIC, Interventie bij Crises , Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB), JCO-Support en het project Waterrand.

Redenen waarom wij denken kans te maken op de eindnominatie zijn:

  • snelheid en 24-uurs beschikbaarheid: ondersteuning kan snel worden ingezet, waarbij altijd weer ruimte is om snel maatwerkoplossingen aan te reiken voor dilemma's die burgemeesters in crises tegenkomen. Binnen het NGB zijn piketdiensten afgesproken om de dienst dag en nacht aan te kunnen bieden.
  • anticipatiekracht: op basis van eerdere ervaringen is het NGB in staat om te anticiperen op het verloop van crises. Uiteindelijk verlopen veel crises volgens dezelfde hoofdlijnen, wat mogelijkheden geeft om burgemeesters te adviseren over de mate sturing van een crisis.
  • kennisbundeling: op basis van praktijkervaringen en interviews met burgemeesters en loco's die de crisis van binnenuit hebben meegemaakt, beschikt het NGB over een schat aan ervaringen. Deze ervaringen kunnenbij crises wordt benut, maar tegelijkertijd ook beschikbaar is via de website van het Genootschap.
  • collegialiteit: de dienstverlening staat of valt voor een fors deel uit de collegialiteit van de beroepsgroep om elkaar in tijden van crises te ondersteunen. Er is een enorme bereidwilligheid om elkaar ten tijde van crises te ondersteunen, al is het in het holst van de nacht.
  • multidisciplinairiteit: tips en ervaringen die wij overbrengen komen zowel uit de bestuurlijke kolom (bijv omgaan met evaluaties en verantwoording), de maatschappelijke hoek (collectieve stress, commotie na emotionele gebeurtenissen als zinloos geweld en familiedrama's) als in de samenwerking met externe partners (zo bestaan intensieve contacten met ca 40 externe partijen en zijn ervaringen 'afgetapt' bij partijen als Kustwacht, ProRail, College PG's, NFI, Gasunie, ERC, NCC etc.);
  • voorbeeldfunctie: de methodiek is prima toepasbaar in andere lagen, bijvoorbeeld om kennis te delen op specifieke vraagstukken/dilemma's in de rode, blauwe of witte kolom.

We hebben er alle vertrouwen in dat we publiek en jury ook tijdens het congres van bovenstaande punten kunnen overtuigen.

7 juni 2008
NGB/Wouter Jong

 
Reageren?

Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

 

naar vorige weblog 

 

 

U bent hier

<div></div>