27/05 Maatschappelijke dynamiek

Gisteravond was het NGB te gast op een diner pensant van instituut De Essenburgh. Het instituut heeft eerder op de Lochemconferenties gesproken over emoties die bij crises ontstaan. Gisteren werd met een aantal deskundigen, grotendeels uit de 'witte kolom', doorgepraat over de maatschappelijke dynamiek die na crises is waar te nemen.

Na crises komen individueel en collectieve emoties naar boven als angst, woede, verbijstering, ongeloof, opwinding, onzekerheid, en rouw. Van oudsher ligt in de bestuurljke context de focus primair op de collectieve emoties, omdat die kunnen leiden tot ´collectieve stress´ en daarmee tot openbare orde problemen.

Bij De Essenburgh, maar ook bij instituten als Kenniscentrum Impact, Slachtofferhulp Nederland en het Instituut voor Psychotrauma, staat de persoonlijke impact veel centraler en staat het beperken van gezondheidsschade op individueel niveau in het middelpunt van de belangstelling. Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat het C-GOR wordt gevraagd om een onderzoek uit te voeren, niet zozeer om de gezondheidseffecten te analyseren, maar vooral om het individu op basis van deskundigheid te kunnen overtuigen dat er werkelijk geen gezondheidsschade zal optreden.

De individuele emoties van slachtoffers is een aspect dat in het crisismanagement voor de burgemeester een prominente(re) plek verdient, om te voorkomen dat het individu in zijn slachtofferrol ondergesneeuwd raakt in de collectieve emoties van de crisis.

27 mei 2008
NGB/Wouter Jong

 
Reageren?

Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

 

naar vorige weblog 

 

 

U bent hier

<div></div>