29/03 Film van Wilders. De nazit.

Afgelopen donderdag zag de langverwachte film Fitna het daglicht. Kort na het verschijnen van de film kon Geert Wilders het niet nalaten om de premier - en in zijn kielzog heel crisisbeheersend Nederland - er fijntjes op te wijzen dat de verwachte onrusten waren uitgebleven. De getroffen voorbereidingen waren met andere woorden 'overdreven' geweest.

Uit een uitgelekte brief van het ministerie van BZK, die op 28 januari 2008 in het programma EenVandaag werd getoond, lijkt echter naar voren te komen dat Wilders zelf de belangrijkste informatiebron is geweest op basis waarvan de maatregelen getroffen zijn. In de brief staat te lezen dat 'de veronderstelde aard en inhoud van deze boodschap, gevoegd bij de huidige informatie en beeldvorming geven aanleiding te veronderstellen dat de vertoning kan leiden tot ongeregeldheden en verstoring van de openbare orde (geweld en onrust), alsmede verstoring van de rechtsorde.' Informatie, die grotendeels is verkregen in de overleggen die NCTb en Wilders in die maanden volgens Elsevier hadden. In het licht van de toenmalige informatie van Wilders zelf zullen de maatregelen allesbehalve 'overdreven' zijn geweest.

Naast Wilders' optreden spelen ook de media een interessante rol rond de film. In de bewuste EenVandaag-uitzending kreeg Dick Schoof, DG Veiligheid van het Ministerie van BZK, de vraag voorgelegd of de maatregelen die in de uitgelekte brief stonden vermeld, niet juist tot onrust zouden leiden. Schoof wist de media fijntjes op haar eigen rol te wijzen, door op te merken dat de kans op onrust toeneemt naarmate de media er meer op anticiperen. 

Tot slot gaf de avond van de première inzicht in een ander fenomeen: de deskundigen die zich gevraagd en ongevraagd over de film uitlieten, waarbij de kennis van zaken twijfelachtig was. Terwijl de computer van het NGB vanaf 19.15 uur stond te bufferen om de film überhaupt binnen te krijgen, was een ieder op televisie al in staat om de film grondig te becommentariëren. Het is terdege de vraag hoeveel van de deskundigen op dat moment de film al integraal hadden gezien. Het NGB had de film in elk geval niet voor 22.30 uur binnen, toen de film ook via diverse nieuwsgroepen en torrent-sites was te downloaden. Blijkbaar waren wij de enigen...

29 maart 2008
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?
Lees hier de eerdere weblog 'De film van Wilders'
Klik hier door voor het fragment van Dick Schoof in EenVandaag

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

naar vorige weblog 

 

 

U bent hier

<div></div>