25/03 Rampenpastor

De gezamenlijke kerken in de gemeente Olst-Wijhe komen in actie als zich in de gemeente een ramp voordoet. Aanleiding voor het plan was een landelijke brochure van dominee O.J. Ruff. Hierin wordt, aan de hand van voorbeelden als de Bijlmerramp en de rampen in Enschede en Volendam, aangegeven op welke wijze predikanten en anderen vanuit een kerkelijke achtergrond hun bijdragen na rampen leverden. Ook geeft Ruff met de brochure plaatselijke gemeenten een draaiboek in handen waarmee ze zich kunnen voorbereiden op rampen en calamiteiten.

Ds Ruff is een bekende in het veld. De predikant in de Molukse Evangelische Kerk in Haarlem, heeft de ervaring. Na de ramp met de Boeing van El Al in de Bijlmer stond hij familieleden van slachtoffers bij in het verwerken van hun verdriet. Later ontfermde hij zich over slachtoffers van de cafebrand in Volendam en door MKZ getroffen boeren.

Zeker bij rouw krijgen geestelijke verzorgers een bijzondere rol. Zij brengen hun getroffen gemeente weer samen en geven met de beschikbare rituelen (zoals bijvoorbeeld rouw- en herdenkingsdiensten) vorm aan menselijk leed. 

Het is goed om te beseffen dat kerken bij rampen in belangrijke mate geestelijke steun aan de slachtoffers en nabestaanden kunnen verlenen, De ervaring leert dat ze van onschatbare waarde kunnen zijn, als toevoeging op de geestelijke nazorg die door gemeentelijke diensten, het Nederlandse Rode Kruis en psychosociale instanties wordt verstrekt.

25 maart 2008
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?
Klik door voor het onderzoek Rampenspirit dat gaat over de betrokkenheid van kerkelijke organisaties.


Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

naar vorige weblog 

 

 

U bent hier

<div></div>