27/02 Transformationeel leiderschap

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters organiseert ook dit jaar weer zes keer de Lochemconferentie. Het thema waar meer dan tweehonderd burgemeesters drie dagen lang over spreken is Veiligheid in beweging. Op woensdag wordt een onvermijdelijk onderwerp behandeld: leiderschap in relatie tot integrale veiligheid. Die middag gaat het over transformationeel leiderschap. Gastspreker is Dorien Konst van bureau KplusV.

Transformationeel leiderschap wordt afgezet tegen transactioneel. Transactioneel leiderschap is een managementstijl die is gericht op uitwisseling en aansturing. Transformeel leiderschap zie je terug bij een leider die motiveert, inspireert, richting geeft en mensen op één lijn brengt. Transformationele leiders creëren een gedeelde toekomstvisie. Ze benaderen de omgeving proactief, scheppen kansen en creëren condities. Tot slot empoweren transformationele leiders andere betrokkenen, oftewel: zorgen dat anderen zichzelf kunnen benutten, zoals sociale zelfredzaamheid.

Het leiderschap richt zich daardoor niet op aansturing, maar op het scheppen van voorwaarden om anderen de ruimte te geven zich te ontwikkelen. Dit type leiderschap komt vaker voor bij vrouwen dan mannen, aldus de inleiderster die middag. Volgens haar is het ook dé vorm van leiderschap in een veranderende omgeving, daarmee ook in crisistijd. Mensen hebben in crisistijd iemand nodig die sterker is dan zijzelf, maar ook medeleven toont. Het is het kenmerkende verschil tussen George Bush die bij de overstromingen in New Orleans vanuit zijn vliegtuig neerkeek op het rampgebied en burgemeester Ray Nagin die zich op de grond op alle fronten zichtbaar maakte.

Is dit type leiderschap dan nu zo anders dan de andere leiderschapstypen? Het lijkt vooral te gaan om het hebben en tonen van charisma en empatisch vermogen, hoe het beestje in management termen ook moge heten.

27 februari 2008
NGB/Roy Johannink en Wouter Jong

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

Verder lezen?
Zie ook de eerdere weblog over leiderschap bij crises.

naar vorige weblog 

U bent hier

<div></div>