Hetty Hafkamp nieuwe burgemeester Bergen (NH)

afbeelding van hafkamp

De raad van de gemeente Bergen Noord-Holland heeft in een extra besloten vergadering van 22 januari 2008 unaniem het besluit genomen om mevrouw drs. H. Hafkamp als nieuwe burgemeester van Bergen aan te bevelen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Mevrouw (Hetty) Hafkamp is 54 jaar en woont in Leeuwarden. Zij  is daar bestuurlijk actief geweest als wethouder (zeven jaar) en  gemeenteraadslid (twee jaar). Voor haar wethouderschap was zij zes jaar directeur van een gezondheidscentrum. Momenteel is zij onder meer actief als voorzitter van de Task Force Verlichting en de Vereniging Klimaatverbond Nederland. Mevrouw Hafkamp is lid van Groen Links.

Naar het oordeel van de raad heeft mevrouw Hafkamp de juiste mix van kwaliteiten en voldoet zij aan nagenoeg alle punten van het profiel voor het burgemeesterschap van Bergen. Zij is innemend en bedreven in het leggen van contacten. Waar dit nodig is toont zij de daadkracht om zaken te realiseren en bezit de benodigde capaciteiten om als netwerker de juiste personen en groepen bij elkaar te brengen.

De aanbeveling van de raad wordt binnenkort verzonden naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister doet de voordracht tot benoeming aan de Koningin. Zodra het benoemingsbesluit genomen is, wordt de gemeente hierover geïnformeerd.

Op dit moment is dan ook niet bekend per wanneer de nieuwe burgemeester in Bergen aan de slag kan gaan. Tot die tijd blijft de huidige waarnemer mr. A. Ph. Hertog in Bergen actief.

U bent hier

<div></div>