Sociale cohesie

In dit digitale dossier vindt u de weerslag van wat er zoal in de 'verkenning' naar de soclale cohesie naar voren is gekomen.

Sociale cohesie was het jaarthema 2006 van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Rond het thema organiseerde het Genootschap diverse activiteiten, waaraan enkele honderden burgemeesters deelnamen. Zo stond twee maal een congres in het teken van de sociale cohesie en was er een serie actualiteitencolleges onder de titel  De actuele tafel. Ook verschenen er in het Burgemeestersblad diverse publicaties over het thema.


Start van het jaarthema 2005
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters vierde zijn vijftig jarig jubileum op 6 oktober 2005 met een julieumcongres dat 's middags in het teken van sociale cohesie stond. Tijdens dit middagcongres waren er toespraken van

De actuele tafel 2005 
Als onderdeel van het opleidingenprogramma vond in 2006 een serie actualiteitencolleges plaats onder de titel De actuele tafel.  De volgende onderwerpen zijn daarin besproken:

  • Jeugdbeleid, opvoeding en scholing
  • Waarden en normen als bindmiddel
  • De rol van de wijk of de buurt
  • Burgerschap en burgerparticipatie
  • Sociale cohesie en leiderschap

Naast deze actualiteitencolleges kende De actuele tafel een werkbezoek aan Den Haag.

In de kolom hiernaast vindt u informatie over de inhoud van deze actualiteitencolleges en het werkbezoek.

Publicaties
In het Burgemeestersblad verschenen diverse artikelen vanuit wetenschap en praktijk van sociale cohesie. Ook deze kunt u via de kolom hiernaast raadplegen.

Najaarscongres 2006
Het Genootschap hield op 5 oktober 2006 zijn najaarscongres in Amsterdam. Thema was wederom sociale cohesie. Ronald Bandell besteedde in zijn jaarrede als voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters aandacht aan het onderwerp. Daarnaast hield Hans van Ewijk, lector Sociaal beleid van de Hogeschool Utrecht, een inleiding over Sociale cohesie.


Taxonomy upgrade extras: 

U bent hier

<div></div>