20/12 Hoe Twents noaberschap het land verovert


Op het Veiligheidscongres van 8 november 2007 sprak minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken een volle zaal toe over onder meer de verwachtingen van burgers ten aanzien van de overheid. "Het is (…) aan ons om meer duidelijkheid te geven over de rol die de mensen zelf hebben. De zelfredzaamheid van burgers bij calamiteiten en grote crises is van essentieel belang."

Binnenlandse Zaken onderneemt via het Expertisecentrum Risico en Crisiscommunicatie (ERC) met haar website www.crisis.nl op 'Amerikaanse' wijze stappen om burgers hun eigen rol duidelijk te maken. Ook de Amerikaanse overheid spreekt burgers namelijk aan op hun eigen verantwoordelijk om zich voor te bereiden op rampen. "Experts tell us to plan to be on our own for a minimum of 3 days. We cannot stop disasters from occurring, but we can limit their impact on us and those we love." (Family Emergency Preparedness Plan van de Washington Military Departement). Frappant genoeg staat in beide gevallen de eigen zelfredzaamheid centraal: in hoeverre is iemand in staat om zichzelf te redden?

Tijdens de stroomstoring in de Bommelerwaard riep burgemeester Boerma-van Doorne van Maasdriel niet zozeer op tot zelfredzaamheid, maar riep ze de inwoners van het getroffen gebied op tot 'noaberschap'. Zij vroeg iedereen een oogje in het zeil te houden bij de buren, vooral als het om oudere of zieke mensen ging. Het bleek een krachtig instrument in tijden van nood. Hetzelfde 'noaberschap' wordt ook door burgemeester Karel Loohuis aangehaald in zijn interview over de stroomstoring in Haaksbergen: "De zelfredzaamheid, maar ook de sociale verbondenheid, zijn de positieve effecten van de stroomcrisis geweest. Mensen ondersteunden elkaar, door bijvoorbeeld bij hun oude buurvrouw te kijken en medicijnen te halen voor een patiënt die niet
naar de apotheek kon."

De rol van dergelijk 'noaberschap' wordt op dit moment nog onderbelicht in het denken over zelfredzaamheid. Het ministerie zou in dat kader meer oog kunnen hebben voor de positieve en negatieve kanten van de interactie die ontstaat tussen zelfredzame burgers. Van buurtcomités die in Ondiep bewonersbrieven ronddeelden en samen met de gemeente hielpen om de openbare orde te normaliseren, tot de goedbedoelde maar soms desastreuze initiatieven om slachtoffers van grote incidenten met eigen vervoer naar de ziekenhuizen over te brengen, waardoor her en der opstoppingen ontstaan.

Was het niet juist dit kabinet dat als motto had: 'Samen werken, samen leven'? Het lijkt een mooi begin om dan in tijden van nood ook samen zelfredzaam te zijn…

19 december 2007
NGB/Roy Johannink en Wouter Jong

Verder lezen?
Van de hand van de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP), prof. mr. Pieter van Vollenhoven, is ter voorbereiding op een maatschappelijk debat over verdeling van verantwoordelijkheid voor veiligheid een notitie verschenen. Deze notitie getiteld Maatschappelijk debat over de essentiële veiligheidsrelatie tussen overheid en samenleving gaat in op de verhouding tussen overheid en bedrijven /organisaties ten aanzien van fysieke veiligheid. Het document is via de website van de SMVP te downloaden.

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

naar vorige weblog 

U bent hier

<div></div>