17/12 Crisisbeheersing op het spoor

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters was vrijdag 14 december op uitnodiging aanwezig in Utrecht bij een themabijeenkomst ’Crisisbeheersing op het spoor’. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het Twents Alumni Veiligheidsnetwerk. Drie sprekers lieten hun licht schijnen op het thema crisisbeheersing op en rondom het spoor.

Henk Brink vertelt op de bijeenkomst over zijn tijd als loco-burgemeester van Amersfoort. Hij is vier maanden wethouder als hij opperbevelhebber tijdens de crisis rondom de lekkende ketelwagen in 2002 krijgt. Volgens Brink zorgen meerdere adviseurs vanuit een verschillende achtergrond op het rampterrein voor problemen.  ‘Destijds communiceerde ProRail met het oog op wat zij dachten dat voor hun bedrijf het beste was, terwijl de gemeente communiceerde met het oog op wat vooral voor de bewoners het beste was. Dat botst weleens’, aldus Brink. Naast betere communicatie tussen partijen, gaat het volgens de oud loco burgemeester vooral om investeren in het elkaar leren kennen. ‘'Alleen al door het gebruik van alle afkortingen in crisisbeheersingsland raak je het "spoor" snel bijster. Ik hechtte veel waarde aan de operationele leiders. Ik gaf aan dat ik de besluiten zou nemen die zij voordroegen. Het is belangrijk te weten wie betrokken is bij de ramp.’

Zijn aanbeveling sluit aan bij het thema: wie zijn betrokken bij de crisisbeheersing op het spoor? Teus de Kruijf is stafmedewerker van de calamiteitenorganisatie van ProRail. Het begrip ‘calamiteit’ is op het spoor breder dan ik vooraf had verwacht. Alles wat een treindienst langer verstoort dan een half uur, is een calamiteit. ProRail draagt zorg voor de reparatie aan de infrastructuur. En ze bedenkt samen met de vervoerder hoe ze het treinverkeer weer kan starten. De klaarliggende afhandelingscenario’s zorgen voor een planmatige aanpak om de gevolgen van treinstoring te beperken.''

Henk de Groot gaat in op de bijsturing van reizigersgroepen na een calamiteit. 'Ook bij de NS ligt een model cq. scenario aan te grondslag, het zogenaamde badkuipscenario. Niet te verwarren met het gelijknamige scenario bij overstromingen. Bijsturing via de badkuip betekent een aangepast reisplan totdat de gevolgen van de calamiteit zijn verholpen.'

Na afloop van de bijeenkomst is een ding duidelijk bij een crisis op het spoor. Goede communicatie bij een crisis op het spoor is cruciaal. ProRail, NS, vervoerders, gemeente, politie, brandweer, GHOR zijn soms allen met hun eigen calamiteitenorganisatie aanwezig op en rondom het rampterrein. Hoewel het streven zou moeten zijn één gemeenschappelijke boodschap vanaf het rampterrein, lukt dit in de praktijk niet altijd met de grote hoeveelheid aan partijen.

Verder lezen?

  •  Op 20 augustus 2002 was sprake van een lekkende ketelwagen op het spoorwegemplacement van Amersfoort. Klik door voor de belangrijkste aanbevelingen uit het evaluatierapport dat in opdracht van de gemeente Amersfoort is opgesteld.
  • Voor meer informatie over de Calamiteitenorganisatie van ProRail, met hun eigen Officier van Dienst ProRail, zie de website van ProRail 
  • Klik verder voor een interview met Henk Brink, oud loco burgemeester van Amersfoort over het Ketelwagenincident. Het interview is eerder verschenen in de bundel 'Als dat maar goed gaat, bestuurlijke ervaringen met crises' (2005)

17 december 2007
NGB/Roy Johannink

 
Reageren?

Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

naar vorige weblog 

U bent hier

<div></div>