Intervisie

 

Intervisie
“Druk en eenzaam”, dat is een beeld dat met regelmaat naar voren komt over burgemeesters. Tegen deze achtergrond is het voor burgemeesters lastig om een spiegel voor het eigen functioneren te ontwerpen en de rust en setting te vinden om verbeterpunten voor zichzelf te ontdekken. Intervisie met een groep collega-burgemeesters kan dan nuttig zijn. Intervisie past in een bewuste loopbaanontwikkeling.

Wat?
Deelname aan een intervisiegroep is geen vrijblijvende aangelegenheid, integendeel. Het vraagt van de deelnemers de bereidheid voor een open opstelling ten aanzien van zichzelf en anderen. Het vraagt om investering van tijd en energie. Het succes van de groep staat of valt met de discipline, die de groepsleden voor elkaar opbrengen door hun aanwezigheid en hun inzet.
Intervisie vraagt om een goede leerhouding. Het verdient daarom aanbeveling om – alvorens deel te nemen aan een intervisiegroep – enkele andere onderdelen van het opleidingsprogramma te volgen om de juiste leerattitude te ontwikkelen.

Hoe?
Een intervisiegroep bestaat uit zes deelnemers. Aan de hand van de inschrijvingen worden de groepen gevormd rekening houdend met regionale spreiding. Iedere groep krijgt een professionele begeleider. Deze heeft voorafgaand aan het traject een persoonlijk intake-gesprek met de deelnemers. Daarin formuleren de deelnemers zelf hun leerdoelen. De groep zelf bepaalt de frequentie van de samenkomsten gespreid over de periode van een jaar. In dit jaar wordt een netwerk opgebouwd, dat ook na afloop van het traject zijn waarde heeft. De ervaring leert, dat de intervisiegroepen na het jaar contact met elkaar blijven houden.

Resultaat
Uw resultaat is afhankelijk van de leerdoelen die u zelf voor de intervisie stelt.
U heeft met collega-burgemeesters intensief gereflecteerd op een aantal thema’s.
U heeft uw kennis en ervaring aan collega’s beschikbaar gesteld en die van hen beschikbaar gekregen.

Competenties
• Verbinder, netwerker, procesregisseur en aanjager
• Coaching
• Adaptief vermogen
• Signaalgevoeligheid

Praktisch
Duur: 6 à 8 dagdelen gedurende een jaar
Maximum aantal deelnemers: 6 burgemeesters per groep
Data: een intervisiegroep bepaalt deze zelf
Locatie: verspreid over de gemeenten van de deelnemers
 

 

U bent hier

<div></div>