Nieuws

Dinsdag 20 maart 2018

Afgelopen vrijdag is oud-burgemeester Jozef Cornielje overleden. Cornielje was van 1976 tot en met 1989 burgemeester van Angerlo. Later was hij ook nog waarnemend burgemeester van Olst en van Holten. Cornielje is 93 jaar geworden.

Lees meer
Dinsdag 20 maart 2018

Iedereen moet lid kunnen worden van de gemeenteraad, Provinciale Staten of het algemeen bestuur van een waterschap. Maar daar gaat zoveel tijd in zitten, dat het voor veel mensen niet is te combineren met werk, zorgtaken of de privésituatie; en dat gaat in tegen het principe van lekenbestuur. Dat moet anders, vindt de Raad voor het Openbaar Bestuur in zijn advies Voor de publieke zaak. De Raad adviseert daarin de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de aantrekkelijkheid van het ambt van decentrale volksvertegenwoordiger.

Lees meer
Maandag 19 maart 2018

Er komt een ‘basistoets integriteit’ voor bestuurders. Wethouders worden verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te hebben. En er wordt onderzocht of de screening van burgemeesters verscherpt kan worden. Deze en andere maatregelen hebben tot doel de lokale democratie te versterken, en aanhoudende bestuurlijke problemen tegen te gaan. Dat heeft de ministerraad besloten op voordracht van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer
Donderdag 15 maart 2018

Het lukt gemeenten en politie niet altijd om het demonstratierecht te waarborgen. Dit constateert de Nationale ombudsman in zijn rapport "Demonstreren, een schurend grondrecht?". Hij roept gemeenten en politie op om demonstraties volledig en zonder voorbehoud te faciliteren. Het Nederlands Geootschap van Burgemeesters is het daar in principe mee eens maar wijst ook op de terechte en dringende verantwoordelijkheid van burgemeesters voor de veiligheid van jonge kinderen en andere mensen.

Lees meer
Woensdag 14 maart 2018

Roger de Groot, burgemeester van de gemeente De Wolden, is benoemd tot bestuurslid van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Hij volgt Baukje Galama op, die onlangs stopte als burgemeester van Stadskanaal.

Lees meer
Vrijdag 23 februari 2018

Het Overleg van Zeist is een groep burgemeesters, raadsleden, wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen uit het hele land die samen met de VNG en het ministerie van BZK werken aan vitalisering van de lokale democratie. De deelnemers aan het Overleg van Zeist, roepen hun collega’s binnen alle gemeenten op om de komende jaren te investeren in de democratie in hun gemeenten. Om te beginnen met een goed gesprek over lokale democratie rondom de verkiezingen in maart.

Lees meer
Dinsdag 20 februari 2018
In de aanloop naar de verkiezingen en de nieuwe wethouders, heeft het NGB een aantal publicaties die relevant zijn voor locoburgemeesters overzichtelijk op een rij gezet. Op dit moment wordt met de Wethoudersvereniging ook gewerkt aan een actualisatie van het boekje "Loco voor de Leeuwen".Lees meer
Zaterdag 17 februari 2018
Afgelopen week hebben dre burgemeesters om uiteenlopende redenen het besluit genomen om hun functie neer te leggen. Het betreft Jan Hoekema (waarnemend burgemeester van Langedijk), Fons Hertog (waarnemend burgemeester van Huizen) en Baukje Galama (burgemeester van Stadskanaal).Lees meer
Donderdag 15 februari 2018
Na 21 maart staan tal van burgemeesters, raadsleden, griffiers en externe informateurs weer voor de belangrijke taak om te komen tot nieuwe afspraken voor een nieuwe raadsperiode. In veel gemeenten zijn vier jaar geleden die afspraken vastgelegd in akkoorden die op vernieuwende wijze tot stand zijn gekomen en waarbij bewoners, verenigingen en ondernemers zijn betrokken. Gemeenten vinden het namelijk steeds belangrijker het draagvlak voor hun bestuur en beleid te verbeteren.Lees meer
Dinsdag 13 februari 2018

In het VNG-magzine van deze maand een interview met burgemeester Michiel Uitdehaag de gemeenteraad Texel die vijftien raadszetels telt over negen fracties. Daarmee is hij voorzitter van een van de meest versplinterde gemeenteraden in Nederland.

Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>