Nieuws

Woensdag 28 augustus 2019
Hoe gaat een burgemeester met zo’n situatie om en wat voor taak heeft een burgemeester in de crisiscommunicatie? In de Radio1 Podcast "De Dag" komt Wouter Jong, adviseur crisisbeheersing van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, aan het woord over deze communicatieve kanten van het ambt tijdens crises.Lees meer
Dinsdag 9 juli 2019
Een nieuwe vormgeving, de inhoud blijft vertrouwd met onderwerpen die het burgemeestersambt raken. Dit maal met onder meer artikelen over de Rijksrecherche en wat zij kunnen betekenen in de rol van de burgemeester als ‘hoeder van de bestuurlijke integriteit’. De Nationaal Rapporteur vertelt over het belang van de aanpak van mensenhandel en de rechtspositie van de burgemeester wordt toegelicht.Lees meer
Vrijdag 5 juli 2019
Op donderdag 17 oktober a.s. wordt in Sneek de tweede Hayo Apothekerlezing gegeven. Dit keer spreekt vicepresident Thom de Graaf. Burgemeester Blase (Heerhugowaard) treedt op als co-referent. Het thema van de lezing is de "Lokale democratie en de rol van de burgemeester". Burgemeesters Lees meer
Donderdag 4 juli 2019
Op 1/1/2020 wordt de wet BOPZ vervangen door de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de wet zorg en dwang (Wzd) en de wet forensische zorg (Wfz). Dit brengt een aantal veranderingen voor de burgemeester met zich mee.Lees meer
Donderdag 27 juni 2019

Burgemeester Kees van Rooij (gemeente Meierijstad) nodigt burgemeesters van harte uit voor een symposium over ‘Morele dilemma’s’. Dit symposium vindt plaats op woensdag 27 november a.s.

Lees meer
Donderdag 27 juni 2019
Het IFV heeft de evaluatie naar de containercalamiteit boven de Waddeneilanden afgerond. Een groot gebied werd getroffen met de nasleep van de gestrande containers. Met name op het gebied van GRIP4 procedures en de samenwerking tussen de algemene kolom (gemeenten) en functionele kolommen biedt het rapport de nodige inzichten. Lees meer
Woensdag 29 mei 2019
Ook dit jaar vindt weer een Nacht van de Integriteit plaats, waarin dagelijks bestuurders van decentrale overheden met elkaar in gesprek gaan over de vraag hoe zij invulling kunnen geven aan hun bijzondere verantwoordelijkheid voor de integriteit van het openbaar bestuur. Dit jaar is het thema ‘Buiten de lijntjes kleuren’.Lees meer
Vrijdag 24 mei 2019
In een gezamenlijke oproep, waarbij de politie steun krijgt van veel veiligheidspartners, richten 27 organisaties zich tot het kabinet met een dringend verzoek: tref meer landelijke maatregelen voor een veilige jaarwisseling. In een paginagrote advertentie in het Algemeen Dagblad op vrijdag 24 mei wordt een appèl gedaan op de politiek bestuurders: kom in actie! Wij willen weer een feestelijke én veilige jaarwisseling voor iedereen. Ook het NGB is een van de ondertekenaars.Lees meer
Zaterdag 18 mei 2019
Uitgerust terug van vakantie? Begin dan het nieuwe politieke jaar bij de Summer School Democratie 2019 op het stadseiland Veur Lent bij Nijmegen. Ook het NGB is van de partij. Zet donderdag 29 en 30 augustus alvast in de agenda! Vanaf eind mei is het programma bekend en kunt u zich opgeven. Deelname is gratis.Lees meer
Maandag 6 mei 2019
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) is het niet op alle vlakken eens met de Voorlichting over de rol van gemeenten in de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijning die de Raad van State op 20 maart 2019 uitbracht. Met name het punt dat de RvS maakt over informatieuitwisseling wordt niet gedeeld.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>