Nieuws

Woensdag 20 juni 2018

Ook niet-raadsleden mogen in de toekomst voorzitter van een raadscommissie van een gemeente worden. Dit moet de werkdruk van raadsleden verlichten en geeft gemeenten meer ruimte voor lokaal maatwerk. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil het voorschrift in de Gemeentewet wijzigen dat een raadslid voorzitter van een raadscommissie moet zijn. Gemeenten krijgen hiermee de ruimte om eigen regels te stellen.

Lees meer
Donderdag 14 juni 2018

Sinds de invoering van het nieuwe ME-concept (2013) krijgt de ME aangeleerd om een rel zoveel mogelijk te voorkomen, door o.a. het toepassen van de vier strategische basisprincipes; informeer je (ken o.a. hun doel/belangen) over de doelgroep(en), differentieer relschoppers van goedwillende burgers, communiceer met de doelgroep(en)/omstanders en faciliteer hen zo veel mogelijk.

Lees meer
Zaterdag 9 juni 2018
Gisteren is oud-burgemeester Jo Matti overleden. Matti was van 1979 tot 1991 burgemeester van Weet. Van 1993 tot 1994 was hij ook nog waarnemend burgemeester van Brunssum. Jo Matti is 92 jaar geworden.Lees meer
Donderdag 31 mei 2018
De Duidelijketaalprijs is een prijs die sinds 2009 wordt toegekend aan een bekende Nederlander die uitblinkt in taalvaardigheid binnen zijn of haar vakgebied. De categorie wordt door het publiek bepaald. Daarna doet het Taalcentrum-VU onderzoek. Dit jaar was de categorie: burgemeesters van de 25 grootste gemeenten van Nederland.Lees meer
Vrijdag 25 mei 2018
Vandaag is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Daarom heeft het genootschap op zijn website een privacyverklaring uitgebracht.Lees meer
Dinsdag 22 mei 2018
De vorming van colleges in gemeenten duurt langer dan vier jaar geleden. Bijna twee maanden na de verkiezingen is in bijna een derde van de gemeenten nog altijd geen wethoudersverdeling bekend, blijkt uit onderzoek van de NOS. Vier jaar geleden waren rond deze tijd nagenoeg alle colleges al gevormd.Lees meer
Donderdag 17 mei 2018
Andries Heidema (56) is de beoogde nieuwe Commissaris van de Koning in Overijssel. Dat maakten Provinciale Staten in Overijssel na afloop van een besloten Statenvergadering bekend. Provinciale Staten zien in Andries Heidema een nieuw boegbeeld voor de provincie. Heidema is hiermee de opvolger van Ank Bijleveld-Schouten. Zij werd vorig jaar minister van Defensie.Lees meer
Woensdag 16 mei 2018

Raadsleden, die te maken hebben met agressie, bedreiging en intimidatie, moeten na bedreigende situaties beter worden ondersteund op emotioneel vlak. Deze raadsleden zouden een beroep moeten kunnen doen op een vertrouwenspersoon (bedrijfsarts, bedrijfspsycholoog) buiten de gemeente. Ook dient er meer aandacht te zijn voor ondersteuning van de privé-omgeving van raadsleden die geconfronteerd zijn met agressie, bedreiging en intimidatie.  Dze aanbevelingen doet de Nederlandse Vereniging van Raadsleden in het rapport "Ondersteuning en nazorg van bedreigde raadsleden".

Lees meer
Dinsdag 15 mei 2018
Op 7 mei jongstleden vond in de Eerste Kamer de eerste vergadering van de tweede lezing plaats over het voorstel van wet van het lid Jetten over de deconstitutionalisering van de benoeming van de burgemeester en commissaris van de Koning (34 716). Alle commissies, met uitzondering van Groen Links stelden kritische vragen over het wetsvoorstel.Lees meer
Maandag 14 mei 2018
Uit een onderzoek van de Nationale Ombudsman naar het zorgstelsel dat sinds 2015 is ingevoerd, komt naar voren zien dat het zorgsysteem niet goed aansluit op de dagelijkse realiteit van burgers.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>