Meld u aan voor de nieuwsbrief


 

 

Nieuws

Donderdag 15 maart 2018

Het lukt gemeenten en politie niet altijd om het demonstratierecht te waarborgen. Dit constateert de Nationale ombudsman in zijn rapport "Demonstreren, een schurend grondrecht?". Hij roept gemeenten en politie op om demonstraties volledig en zonder voorbehoud te faciliteren. Het Nederlands Geootschap van Burgemeesters is het daar in principe mee eens maar wijst ook op de terechte en dringende verantwoordelijkheid van burgemeesters voor de veiligheid van jonge kinderen en andere mensen.

Lees meer
Woensdag 14 maart 2018

Roger de Groot, burgemeester van de gemeente De Wolden, is benoemd tot bestuurslid van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Hij volgt Baukje Galama op, die onlangs stopte als burgemeester van Stadskanaal.

Lees meer
Vrijdag 23 februari 2018

Het Overleg van Zeist is een groep burgemeesters, raadsleden, wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen uit het hele land die samen met de VNG en het ministerie van BZK werken aan vitalisering van de lokale democratie. De deelnemers aan het Overleg van Zeist, roepen hun collega’s binnen alle gemeenten op om de komende jaren te investeren in de democratie in hun gemeenten. Om te beginnen met een goed gesprek over lokale democratie rondom de verkiezingen in maart.

Lees meer
Dinsdag 20 februari 2018
In de aanloop naar de verkiezingen en de nieuwe wethouders, heeft het NGB een aantal publicaties die relevant zijn voor locoburgemeesters overzichtelijk op een rij gezet. Op dit moment wordt met de Wethoudersvereniging ook gewerkt aan een actualisatie van het boekje "Loco voor de Leeuwen".Lees meer
Zaterdag 17 februari 2018
Afgelopen week hebben dre burgemeesters om uiteenlopende redenen het besluit genomen om hun functie neer te leggen. Het betreft Jan Hoekema (waarnemend burgemeester van Langedijk), Fons Hertog (waarnemend burgemeester van Huizen) en Baukje Galama (burgemeester van Stadskanaal).Lees meer
Donderdag 15 februari 2018
Na 21 maart staan tal van burgemeesters, raadsleden, griffiers en externe informateurs weer voor de belangrijke taak om te komen tot nieuwe afspraken voor een nieuwe raadsperiode. In veel gemeenten zijn vier jaar geleden die afspraken vastgelegd in akkoorden die op vernieuwende wijze tot stand zijn gekomen en waarbij bewoners, verenigingen en ondernemers zijn betrokken. Gemeenten vinden het namelijk steeds belangrijker het draagvlak voor hun bestuur en beleid te verbeteren.Lees meer
Dinsdag 13 februari 2018

In het VNG-magzine van deze maand een interview met burgemeester Michiel Uitdehaag de gemeenteraad Texel die vijftien raadszetels telt over negen fracties. Daarmee is hij voorzitter van een van de meest versplinterde gemeenteraden in Nederland.

Lees meer
Maandag 12 februari 2018

De versplintering van de gemeenteraad in steeds meer fracties biedt een kans tot vernieuwing en daarmee tot andere vormen van overleg, samenwerking en coalitievorming. Politieke fragmentatie mag niet worden geduid als een grotere kans op onbestuurbaarheid. Versplintering brengt tot uitdrukking dat de kiezer andere, open vormen van coalitiesamenwerking wenst, zonder strakke coalitiediscipline. Tot deze analyse komen Martin Schulz en Paul Frissen in de publicatie “Politieke fragmentatie. Balanceren tussen effectiviteit, legitimiteit en representativiteit.

Lees meer
Vrijdag 2 februari 2018

Vanaf februari 2018 wordt een nieuwe meting van de Monitor Agressie en Geweld uitgevoerd. I&O Research voert dit onderzoek voor de derde opeenvolgende keer uit in opdracht van het ministerie van BZK. De uitkomsten geven inzicht in de trends rond slachtofferschap, preventie en aanpak van de daders. Bij de laatste meting in 2016 was er een toename terwijl in de jaren daarvoor juist van een daling sprake was. De vraag is hoe deze trend zich in 2018 verder heeft ontwikkeld. Wordt de langjarige aflopende trend weer opgepikt of zet de kentering zich door?

Lees meer
Woensdag 24 januari 2018
Dinsdag 23 januari stemde de Eerste Kamer in met drie wetsvoorstellen die te maken hebben met zorg en dwang, waaronder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>