Nieuws

Vrijdag 6 december 2019
In samenwerking met burgemeesters en partners in het zorg en veiligheidsdomein is de mindmap 'Van opnamewet naar verplichte zorg' ontwikkeld. Dit bestuurlijk handelingskader geeft in een oogopslag de belangrijkste veranderingen weer en dient als basis voor bestuurlijke trainingen die in 2020 worden aangeboden.Lees meer
Donderdag 5 december 2019
Vandaag verschijnt het Burgemeestersblad. Dit maal onder meer een interview met Bas Eenhoorn, een artikel over nazorg voor burgemeesters na een ramp of crisis, het belang van oorlogsgraven, inclusief stemmen en een terugblik op het NGB Najaarscongres.Lees meer
Dinsdag 12 november 2019
Op 2 oktober organiseerde de Veiligheidsregio Kennemerland een netwerkdag over de nafase. Wouter Jong, adviseur crisisbeheersing bij het NGB, was dagvoorzitter. Van de dag is een verslag gemaakt.Lees meer
Dinsdag 22 oktober 2019
Op 18 oktober jl heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, via de zogenaamde Thorbeckebrief, haar visie gegeven op de toekomst van het openbaar bestuur. De brief schetst een uitgebreide analyse van de ontwikkelingen in Nederland en de mogelijkheden om de verbondenbeid met de burgers in de (lokale) democratie te versterken.Lees meer
Dinsdag 8 oktober 2019
Op woensdag 9 oktober 2019 spreken de leden van de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid, de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over maatregelen om de jaarwisseling veiliger te maken. Het NGB heeft de Kamerleden per brief gevraagd aan te dringen op maatregelen die daadwerkeliijk de jaarwisseling veiliger maken.Lees meer
Vrijdag 4 oktober 2019
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters presenteert de BurgemeestersApp, een nieuwe leerzame ‘Serious Game’ waarin in diverse relevante en interessante onderwerpen voor burgemeesters, wethouders en andere geïnteresseerden in gamevorm worden aangeboden. De BurgemeestersApp gaat meerdere modules bevatten. De eerste module gaat over de rol van burgemeesters bij crises. Op basis van casuistiek uit het verleden worden diverse dilemma's voorgelegd.Lees meer
Donderdag 3 oktober 2019

Op 3 oktober vond in Hilversum het Najaarscongres van het NGB plaats. Liesbeth Spies, voorzitter van het NGB, sprak daar de aanwezigen toe.

Lees meer
Donderdag 26 september 2019
In zowel de Eerste als de Tweede Kamer is het thema van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties aan de orde gekomen. Aangezien burgemeesters een centrale rol vervullen in het handhaven van de openbare orde rond demonstraties, brengen we de brieven die hierover door de minister aan de beide Kamers zijn gestuurd graag onder de aandacht.Lees meer
Donderdag 12 september 2019
Büsra (16 jaar) heeft komend jaar misschien wel de mooiste baan van Nederland. Zij mag namelijk een jaar lang Madurodam besturen, en treedt hiermee in de voetsporen van niemand minder dan Prinses Beatrix. Het 68e college van burgemeester en wethouders (college B&W) speelt een belangrijke rol bij het uitdragen van de maatschappelijke visie van Madurodam: niet alleen vertegenwoordigen zij het Haagse themapark, ook zetten zij zich gezamenlijk in om Nederland samen een beetje mooier te maken, onder meer door middel van hun persoonlijke challenges.Lees meer
Dinsdag 10 september 2019

Zijne Majesteit de Koning heeft vanmiddag een werkbezoek gebracht in het kader van weerbaar bestuur en veiligheid. Het bezoek vond plaats tijdens een bijeenkomst van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur, waar ook het Nederlands Genootschap van Burgemeesters deel van uitmaakt.

Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>