Nieuws

Dinsdag 20 november 2018
Op 20 november is tijdens de hoofdelijke stemmingen in de Eerste Kamer met een tweederde meerderheid het inititiatiefvoorstel Deconstitutionalisering (34.716) aanstellingswijze burgemeester en CDK aanvaard. Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Rob Jetten (D66) beoogt de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning uit de Grondwet te halen. Hiermee krijgt de wetgever de vrijheid de aanstellingswijze vast te stellen.Lees meer
Woensdag 14 november 2018
Gisteren behandelde de Eerste Kamer het initiatiefvoorstel Jetten Deconstitutionalisering. Dit initiatiefvoorstel beoogt de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning uit de Grondwet te halen. Hiermee krijgt de wetgever de vrijheid de aanstellingswijze vast te stellen. Alhoewel een aanzienlijk deel van de Kamer haar zorgen uitte over het ontbreken van een alternatief wanneer de benoeming uit de Grondwet wordt gehaald en het mogelijk verdwijnen van de onafhankelijke positie van de burgemeester, lijkt er een tweederde meerderheid te zijn die met het het wetsvoorstel instemt. De stemming vindt plaats op 20 november aanstaande.Lees meer
Donderdag 8 november 2018
Het Burgemeestersblad verschijnt morgen weer. Dit maal onder meer met een bijdrage van Bas de Gaay Fortman over het belang van de grondwet in relatie tot de gemeentepraktijk, een artikel over het rapport burgemeesters in cyberspace, waarin onderzocht is wat burgemeesters juridisch kunnen en mogen en welke rol ze voor zichzelf zien weggelegd in de praktijk van de online openbare ordehandhaving en een terugblik op het najaarscongres. Lees meer
Dinsdag 6 november 2018
Op 3 december a.s. organiseert de VNG de Middag van Zorg en Veiligheid. Tijdens de middag worden voorbeelden besproken die zich afspelen op het snijvlak van zorg en veiligheid en waarbij vaak sprake is van een stapeling van problemen.Lees meer
Maandag 5 november 2018

In een gezamenlijke brief aan de Eerste Kamer hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Wethoudersvereniging opgeroepen om nu niet in te stemmen met het wetsvoorstel om de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning uit de Grondwet te schrappen. De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel op 13 november.

Lees meer
Zaterdag 20 oktober 2018
Vandaag verscheen een artikel in het Nederlands Dagblad over bedreigde burgemeesters. 'Veiligheid moet beter en sneller geregeld worden', volgens voorzitter Liesbeth Spies. 'Als het spannend wordt voor een burgemeester, moet hij nu eerst de gemeenteraad vragen of extra veiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden. Zulke praktische dingen moeten beter en sneller geregeld worden.'Lees meer
Vrijdag 19 oktober 2018

Behalve meer mankracht moet ook het privacytaboe op informatie-uitwisseling tussen gemeente- en andere overheidsdiensten doorbroken worden, vinden vakbonden en Liesbeth Spies, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en burgemeester van Alphen aan den Rijn: "We moeten eerder informatie over verdachte personen met elkaar delen, dat is cruciaal. Nu mag dat vaak niet. Daardoor kunnen drugsbaronnen lastig gepakt worden. In Alphen konden we laatst een louche ondernemer met een witwasverleden met pek en veren onze gemeente uitwerken na een collegiale tip van buiten. Maar dan ben je dus afhankelijk van iemand die net buiten de lijntjes kleurt en een signaal afgeeft.

Lees meer
Vrijdag 19 oktober 2018
Op maandag 15 oktober jl. is de oud-burgemeester van gemeente Boekel, de heer J.A.A.G. (Koos) Pompen, overleden.Lees meer
Donderdag 18 oktober 2018
Ook als er niet direct een acute dreiging is, is het verstandig om aandacht te besteden aan de veiligheid in en om de eigen woning van bestuurders. Daarom biedt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), in opdracht van het Netwerk Weerbaar Bestuur, een gratis woningscan voor burgemeesters en wethouders.Lees meer
Vrijdag 12 oktober 2018
Ruud van Bennekom, de huidige directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, is voorgedragen als burgemeester in Bunnik. Daarmee verterkt hij binnenkort bij het NGB. De officiële installatie van de heer Van Bennekom tot burgemeester van Bunnik vindt naar verwachting op donderdag 15 november plaats.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>