Nieuws

Vrijdag 4 oktober 2019
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters presenteert de BurgemeestersApp, een nieuwe leerzame ‘Serious Game’ waarin in diverse relevante en interessante onderwerpen voor burgemeesters, wethouders en andere geïnteresseerden in gamevorm worden aangeboden. De BurgemeestersApp gaat meerdere modules bevatten. De eerste module gaat over de rol van burgemeesters bij crises. Op basis van casuistiek uit het verleden worden diverse dilemma's voorgelegd.Lees meer
Donderdag 3 oktober 2019

Op 3 oktober vond in Hilversum het Najaarscongres van het NGB plaats. Liesbeth Spies, voorzitter van het NGB, sprak daar de aanwezigen toe.

Lees meer
Donderdag 26 september 2019
In zowel de Eerste als de Tweede Kamer is het thema van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties aan de orde gekomen. Aangezien burgemeesters een centrale rol vervullen in het handhaven van de openbare orde rond demonstraties, brengen we de brieven die hierover door de minister aan de beide Kamers zijn gestuurd graag onder de aandacht.Lees meer
Donderdag 12 september 2019
Büsra (16 jaar) heeft komend jaar misschien wel de mooiste baan van Nederland. Zij mag namelijk een jaar lang Madurodam besturen, en treedt hiermee in de voetsporen van niemand minder dan Prinses Beatrix. Het 68e college van burgemeester en wethouders (college B&W) speelt een belangrijke rol bij het uitdragen van de maatschappelijke visie van Madurodam: niet alleen vertegenwoordigen zij het Haagse themapark, ook zetten zij zich gezamenlijk in om Nederland samen een beetje mooier te maken, onder meer door middel van hun persoonlijke challenges.Lees meer
Dinsdag 10 september 2019

Zijne Majesteit de Koning heeft vanmiddag een werkbezoek gebracht in het kader van weerbaar bestuur en veiligheid. Het bezoek vond plaats tijdens een bijeenkomst van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur, waar ook het Nederlands Genootschap van Burgemeesters deel van uitmaakt.

Lees meer
Woensdag 28 augustus 2019
Hoe gaat een burgemeester met zo’n situatie om en wat voor taak heeft een burgemeester in de crisiscommunicatie? In de Radio1 Podcast "De Dag" komt Wouter Jong, adviseur crisisbeheersing van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, aan het woord over deze communicatieve kanten van het ambt tijdens crises.Lees meer
Dinsdag 9 juli 2019
Een nieuwe vormgeving, de inhoud blijft vertrouwd met onderwerpen die het burgemeestersambt raken. Dit maal met onder meer artikelen over de Rijksrecherche en wat zij kunnen betekenen in de rol van de burgemeester als ‘hoeder van de bestuurlijke integriteit’. De Nationaal Rapporteur vertelt over het belang van de aanpak van mensenhandel en de rechtspositie van de burgemeester wordt toegelicht.Lees meer
Vrijdag 5 juli 2019
Op donderdag 17 oktober a.s. wordt in Sneek de tweede Hayo Apothekerlezing gegeven. Dit keer spreekt vicepresident Thom de Graaf. Burgemeester Blase (Heerhugowaard) treedt op als co-referent. Het thema van de lezing is de "Lokale democratie en de rol van de burgemeester". Burgemeesters Lees meer
Donderdag 4 juli 2019
Op 1/1/2020 wordt de wet BOPZ vervangen door de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de wet zorg en dwang (Wzd) en de wet forensische zorg (Wfz). Dit brengt een aantal veranderingen voor de burgemeester met zich mee.Lees meer
Donderdag 27 juni 2019

Burgemeester Kees van Rooij (gemeente Meierijstad) nodigt burgemeesters van harte uit voor een symposium over ‘Morele dilemma’s’. Dit symposium vindt plaats op woensdag 27 november a.s.

Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>