Nieuws

Woensdag 9 december 2020
De VNG, de NVVB en het NGB vragen de Tweede Kamer af te zien van nog meer maatregelen rond de verkiezingen. Zij verwelkomen het wetsvoorstel Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing COVID-19, maar bij nog meer maatregelen ontstaat een onveilig en onzorgvuldig stemproces.Lees meer
Donderdag 19 november 2020
Minister Ollongren van BZK heeft in een brief aan o.a. het NGB aangegeven voornemens te zijn de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming opnieuw met twee maanden te verlengen tot tenminste 1 maart 2021.Lees meer
Woensdag 11 november 2020
VNG, NVVB en NGB hebben begrip voor de aanvullende maatregelen die de minister voorstelt om de Tweede Kamerverkiezing ‘coronaproof’ te organiseren, maar de uitvoering daarvan geeft gemeenten nog de nodige hoofdbrekens. De partijen benadrukken dat daarnaast maximale ondersteuning nodig is van het Rijk bij de uitvoering.Lees meer
Maandag 2 november 2020
Basismaatregelen preventieve beveiliging zijn door minister Ollongren nu vastgelegd in een Ministeriële Regeling. Door deze wettelijke vastlegging van de preventieve maatregelen in de rechtspositieregeling worden politieke discussies over de beveiliging van de woning grotendeels voorkomen. Maar wat betekent dit nu voor de preventieve beveiliging van uw woning?Lees meer
Maandag 5 oktober 2020
Op 7 en 8 oktober behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. De VNG, het NGB, het Veiligheidsberaad en de Wethoudersvereniging constateren dat de regering op een aantal punten is tegemoetgekomen aan hun wensen, maar zien ook dat niet al hun voorstellen zijn overgenomen. Lees Lees meer
Vrijdag 18 september 2020
De VNG heeft op 17 september aan alle burgemeesters, wethouders en raadsleden een e-mail gestuurd met daarin de link naar een enquête. Dit in het kader van een onderzoek naar online bedreigingen tegen burgemeesters, wethouders en raadsleden. Doet u mee?
Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.Lees meer
Woensdag 26 augustus 2020
Sinds het uitbreken van de coronapandemie begin dit jaar hebben verschillende burgemeesters ongewone aantallen sterfgevallen in hun gemeenten te betreuren gehad. De beperking van sociale omgangsvormen maakte een directe handreiking aan nabestaanden onmogelijk. Gaandeweg hebben burgemeesters vanuit de praktijk meer ervaring met rouwverwerking in coronatijd opgedaan. Toch leven er nog vele vragen, ook onder ervaren bestuurders, hoe om te gaan met rouwverwerking in deze bijzondere tijd.Lees meer
Dinsdag 18 augustus 2020
Het kabinet diende op 13 juli jl. het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in bij de Tweede Kamer. In vergelijking met de eerdere, niet openbaar gemaakte, consultatieversie is het voorstel aangepast op basis van het advies van de Raad van State en de reactie van stakeholders. De VNG, het NGB en de Wethoudersvereniging zijn in een gezamenlijke reactie van mening dat het voorstel in de huidige vorm een forse verbetering is in vergelijking met de consultatieversie, maar het biedt nog weinig ruimte voor lokaal maatwerk.Lees meer
Vrijdag 31 juli 2020

Het burgemeestersambt is geregeld onderwerp van publiek debat zowel nationaal als lokaal. Hoe willen we in Nederland burgemeesters benoemen? Welke (extra) bevoegdheden moeten burgemeesters bijvoorbeeld hebben bij het handhaven van de openbare orde? Hoe krijgen we meer diversiteit in het burgemeesterscorps? Voor de beantwoorden van dit soort vragen heeft het NGB in samenwerking met de Argumentenfrabriek het waardenboek van het burgemeestersambt gemaakt. 

Lees meer
Vrijdag 17 juli 2020

De evaluatiecommissie voor de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming heeft een tweede rapportage uitgebracht. Deze rapportage is een aanvulling, actualisatie en aanscherping van de conclusies uit het eerste rapport. De evaluatiecommissie contateert dat de Tijdelijke wet nog steeds in een behoefte voorziet, zij het steeds meer als onderdeel van een gevarieerde praktijk van vergaderen in de anderhalvemetersamenleving. Voor zover het aan haar is, acht de evaluatiecommissie het dan ook terecht dat de Tijdelijke wet is verlengd. Lees meer over de conclusies en bevindingen van de evalulatiecommissie in haar tweede rapport.

Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>