Nieuws

Zaterdag 1 januari 2000

Op 29 november 2011 gaf Wouter Jong, adviseur crisisbeheersing van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters een presentatie over de wisselwerking tussen collectieve en individuele emoties bij crises.

Klik hier voor de NtVP presentatie.

In de presentatie kwam ook de publicatie Wereld van verschil aan bod. In Wereld van verschil brengen Impact en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters twee werelden uit de crisisbeheersing bijeen. Getroffenen en nabestaanden van rampen en crises komen aan het woord over hun contacten met de overheid. Ervaringen met ministeries, ambassades, evaluatie-onderzoeken na afloop en de impact van het beleid van bovenaf komen aan bod.

Download hier de publicatie Wereld van verschil (in PDF).

 

Lees meer
Zaterdag 1 januari 2000
Zaterdag 1 januari 2000
  Lees meer
Zaterdag 1 januari 2000

Met regelmaat benaderen nabestaanden van Joodse oorlogsslachtoffers gemeenten en hun archieven met verzoeken om informatie over hun familieleden en geliefden. Die informatie is voor betrokkenen soms lastig te vinden, omdat deze ook verspreid is over diverse organisaties, waarvan de contactgegevens soms ontbreken. Er is nu een lijst van organisaties beschikbaar die nabestaanden kunnen raadplegen. Deze lijst vindt u hieronder.

Verzoek aan u is of u deze lijst beschikbaar kunt stellen aan de beheerder van uw gemeentearchief, zodat deze de lijst in voorkomende gevallen aan de nabestaanden beschikbaar kan stellen.

Ondersteuning minister Ter Horst
Minister Ter Horst heeft in een brief aan de heer Cammenga, initiatiefnemer voor de lijst, haar waardering en sympathie uitgesproken voor het initiatief en de burgemeesters per brief ook op de lijst geattendeerd. Beide brieven vindt u ook hieronder.

 

De lijst met organisaties

De brief van minister Ter Horst aan de burgemeesters

De brief van minister Ter Horst aan de heer Cammenga

Lees meer
Zaterdag 1 januari 2000
  Lees meer
Zaterdag 1 januari 2000

Pagina's

U bent hier

<div></div>