Nieuws

Dinsdag 14 november 2006

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding is het initiatief genomen om een bundel met interviews samen te stellen. Hierin komen aan de hand van interviews de veelzijdige facetten van ons brandweervak naar voren.

De bundel is hier te downloaden als PDF.

Lees meer
Maandag 13 november 2006
In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet zal opnieuw positie moeten worden bepaald met betrekking tot de gekozen burgemeester. De kans dat de direct door de bevolking gekozen burgemeester er komt, is zeer klein omdat vooral CDA, PvdA en SP daartegen grote bezwaren hebben.Lees meer
Vrijdag 10 november 2006
'Het is mij een genoegen om als gastheer voor dit congres te mogen optreden. Want al tooit u de torens van dit gebouw op de cover van uw magazine met VNG-vlaggen, zelfs de VNG komt de Ridderzaal niet in zonder uitnodiging van een minister!' Aldus minister Remkes in zijn speech op het congres van de VNG op 9 november 2006.Lees meer
Woensdag 8 november 2006
Het kabinet stelt een werkgroep in die de komende twee jaar de overstromingsrisico's van Nederland in kaart moet brengen. Dat is vooral van belang omdat een overstroming de gebruikelijke bestuursgrenzen met voeten treedt.Lees meer
Dinsdag 7 november 2006

Op 11 december zal De Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie haar nieuwste publicatie Veiligheid als bestuurlijke opdracht overhandigen aan Ronald Bandell, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.  Dat gebeurt in een bijeenkomst te Dordrecht.

Lees meer
Maandag 6 november 2006
CDA-premier Balkenende zette twee keer zijn handtekening onder een regeerakkoord met het voorstel om tot een direct gekozen burgemeester te komen. Dat schept geen verplichtingen voor de toekomst, vindt de CDA-leider.Lees meer
Zondag 5 november 2006
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert op 9 november een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV). Tijdens het eerste deel van de vergadering stellen de leden van de VNG het Manifest van de Gemeenten vast, waarin de VNG haar inzet in het debat over de toekomst van het lokaal bestuur verwoordt. Het rapport ‘Wil tot verschil’ van de commissie Bovens vormt een belangrijke bouwsteen voor dit Manifest.

Het rapport van de commissie Bovens werd tijdens het VNG-congres in juni gepresenteerd. Daarna heeft tot oktober een uitgebreid discussietraject plaatsgevonden, waarbij gemeenten hebben gedebatteerd over het rapport van de commissie Bovens en het Manifest. Op 9 november worden de reacties van gemeenten besproken en wordt het Manifest definitief vastgesteld.

Tijdens het tweede deel van de vergadering vindt een debat plaats tussen de ‘nummers twee’ van een aantal politieke partijen. Onder leiding van Wouke van Scherrenburg discussiëren Maxime Verhagen (CDA), Rita Verdonk (VVD), Nebahat Albayrak (PvdA), Boris van der Ham (D66), Kees Vendrik (Groen Links) en Arie Slob (CU) met elkaar over toekomst en positie van het lokaal bestuur.

Het programma van de BALV is als volgt:
12.45 uur Opening door de voorzitter van de VNG, Wim Deetman
12.50 uur - 13.00 uur Welkomstwoord door minister Remkes
13.00 uur - 14.30 uur Discussie en definitieve vaststelling van het Manifest
14.30 uur - 16.00 uur Debat landelijke politici o.l.v. Wouke van Scherrenburg
Slotwoord Wim Deetman

De bijeenkomst vindt plaats in de Ridderzaal te Den Haag.

Noot voor de redacties:
Voor meer informatie kunt u terecht bij de VNG, afdeling communicatie VNG, Susan Baart, tel: 070-3738703.
Aanmelding: secretariaat afdeling Communicatie, Nellie Monroy, 070-3738472 of nellie.monroy@vng.nl.
De tekst van het manifest en alle andere relevante vergaderstukken zijn te vinden op
de homepage van deze website. De zaal is open vanaf 12.00 uur.


Lees meer
Zondag 5 november 2006
Per 1 december 2006 legt Ellen van Hoogdalem-Arkema, burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, haar werkzaamheden als burgemeester neer. Voor Rob van Doorn, ex-raadslid van de buurgemeente Haarlem en directeur van Buitenhek en van Doorn Consultancy een goed moment om haar aan de tand te voelen over de toekomst van kleine gemeenten.Lees meer
Zondag 5 november 2006
Burgemeesters krijgen de bevoegdheid plegers van huiselijk geweld tijdelijk uit hun eigen huis te zetten. De Tweede Kamer bespreekt momenteel het voorstel van ex-minister Donner (Justitie) en minister Remkes (Binnenlandse Zaken). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft haar bedenkingen.Lees meer
Donderdag 2 november 2006
Op 21 september jl. verscheen het eindrapport “Brand cellencomplex Schiphol-oost” van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De nieuwsbrief opent met mogelijke lessen en signalen voor (toekomstig) crisismanagement en de maatregelen van de minister van BZK op het terrein van de brandveiligheid.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>