Nieuws

Zaterdag 1 januari 2000

Met regelmaat benaderen nabestaanden van Joodse oorlogsslachtoffers gemeenten en hun archieven met verzoeken om informatie over hun familieleden en geliefden. Die informatie is voor betrokkenen soms lastig te vinden, omdat deze ook verspreid is over diverse organisaties, waarvan de contactgegevens soms ontbreken. Er is nu een lijst van organisaties beschikbaar die nabestaanden kunnen raadplegen. Deze lijst vindt u hieronder.

Verzoek aan u is of u deze lijst beschikbaar kunt stellen aan de beheerder van uw gemeentearchief, zodat deze de lijst in voorkomende gevallen aan de nabestaanden beschikbaar kan stellen.

Ondersteuning minister Ter Horst
Minister Ter Horst heeft in een brief aan de heer Cammenga, initiatiefnemer voor de lijst, haar waardering en sympathie uitgesproken voor het initiatief en de burgemeesters per brief ook op de lijst geattendeerd. Beide brieven vindt u ook hieronder.

 

De lijst met organisaties

De brief van minister Ter Horst aan de burgemeesters

De brief van minister Ter Horst aan de heer Cammenga

Lees meer
Zaterdag 1 januari 2000
  Lees meer
Zaterdag 1 januari 2000
Zaterdag 1 januari 2000

Het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer is positief over de inhoud van het onderzoeksrapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Burgemeester Weterings van Haarlemmermeer, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland verklaart hierover: “Voor ons was het belangrijk dat er snel een onafhankelijk onderzoek kwam naar de hulpverlening tijdens de Poldercrash van Turkish Airlines TK1951 op 25 februari van dit jaar. De uitkomst stemt tot tevredenheid. De Inspectie geeft ons een ruime voldoende in zijn totaliteit, en op sommige onderdelen is zelfs buitengewoon goed gepresteerd. Onze aanpak van de nazorg wordt door de Inspectie als voorbeeld, best practice, gesteld voor de andere veiligheidsregio’s. Wat betreft de leerpunten geldt dat wij deze al aan het oppakken zijn, danwel op korte termijn met verbetervoorstellen komen. Dit geldt zowel voor het informatiemanagement, waaronder het communicatiesysteem C2000, als voor de triage en de meldkamer ambulance, de registratie van slachtoffers en enkele gemeentelijke plannen.”

Klik hier voor het rapport van de Inspectie.

Lees meer
Zaterdag 1 januari 2000
Zaterdag 1 januari 2000

Pagina's

U bent hier

<div></div>