Nieuws

Woensdag 29 november 2006
Brandweerkorpsen in Gelderland - Zuid moeten samenwerken en opereren als één regionaal korps. Dit moet de slagkracht verhogen. De burgemeesters van de achttien gemeentes die samen de veiligheidsregio Gelderland-Zuid vormen hebben dat met elkaar afgesproken.Lees meer
Zondag 26 november 2006
Het Nederlands Genootschap van Burgmeesters heeft direct na zijn aanstelling tot informateur aan de heer Hoekstra een brief gestuurd. Daarin vraagt het Genootschap in een nieuw regeerakkoord aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie in het lokaal bestuur, de openbare ordeportefeuille en het raadsvoorzitterschap.Lees meer
Vrijdag 24 november 2006
Als het aan de ministers Remkes en Hirsch Ballin ligt krijgen de burgemeester en de officier van justitie extra bevoegdheden om preventief in te grijpen bij ernstige overlast. Dit blijkt uit het concept wetsvoorstel aanwijzing ernstige overlast. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters wil niet voor ieder incident een nieuwe bevoegdheid.Lees meer
Vrijdag 24 november 2006
De VNG heeft een Werkboek Gemeentelijke kwaliteitshandvesten uitgegeven. In het werkboek staan de bouwstenen voor het opstellen van een kwaliteitshandvest.Lees meer
Donderdag 23 november 2006
Minister Remkes heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij in het vervolg alleen kan besluiten tot niet openstellen van een burgemeeestersvacature met het oog op gemeenetlijke herindeling indien de ebtreffende gemeenteraad zich daar niet tegen verzet.Lees meer
Donderdag 23 november 2006
FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling en het Centrum voor Radicalisme en Extremisme Studies (CRES) organiseren op maandag 27 november 2006 in Amsterdam een conferentie over onderzoek naar radicalisering en extremisme in Nederland. Dan verschijnt ook de nieuwe wetenschappelijke FORUM-bundel Hedendaags radicalisme, verklaring en aanpak.Lees meer
Woensdag 22 november 2006
Het verbeteren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is het centrale doel van het wetsvoorstel veiligheidsregio's. De bestuurlijke en de operationele slagkracht van partijen betrokken bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing moet en kan beter. Hoewel veiligheid bij uitstek een lokale verantwoordelijkheid is, zijn veel gemeenten te klein om een ramp of crisis te bestrijden.Lees meer
Vrijdag 17 november 2006
Een hardere aanpak van overlast als in de Amsterdamse Diamantbuurt. Dat staat de ministers Remkes en Hirsch Ballin voor ogen. In een conceptwetsontwerp willen zij extra bevoegdheden geven aan de burgemeester en de officier van justitie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) spreekt van 'incidentenpolitiek'.Lees meer
Vrijdag 17 november 2006
De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Hirsch Ballin van Justitie en Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met indiening bij de Tweede Kamer van een nieuwe Politiewet. Het wetsvoorstel gaat uit van de komst van één landelijke politieorganisatie met een eigen rechtspersoonlijkheid.Lees meer
Donderdag 16 november 2006
Hangjongeren die voortdurend voor overlast zorgen, mogen in de toekomst keihard worden aangepakt. Burgemeesters krijgen daarvoor extra bevoegdheden. Dat staat te lezen in Elsevier. Jongeren die voor veel overlast zorgen, kunnen in de toekomst voor drie maanden uit de buurt worden geweerd. Eventueel wordt de maatregel gecombineerd met een meldingsplicht bij de politie.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>