Nieuws

Donderdag 28 december 2006
Het Noord-Hollands Dagblad hield onder haar lezers en onder burgemeesters in Noord-Holland een onderzoek naar integriteit van burgemeesters: Wat is acceptabel en wat niet meer?Lees meer
Woensdag 27 december 2006
Onder Twentse burgemeesters is een werkgroep gevormd die zich zal buigen over het voorkomen van ernstig alcoholgebruik onder jongeren van zestien jaar, en dronkenschap op straat.Lees meer
Vrijdag 22 december 2006
De geportretteerden op het topstuk van kunstenaar Jan Steen uit 1655 blijken toch niet de burgemeester van Delft en zijn dochter te zijn. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben dat na uitgebreid speurwerk achterhaald, zo meldt De Volkskrant.Lees meer
Donderdag 21 december 2006
Gouverneur Léon Frissen heeft vandaag de waarnemend burgemeesters van de gemeentes Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond tegelijkertijd beëdigd.Lees meer
Donderdag 21 december 2006
Het kabinet heeft enkele gebieden in Nederland aangewezen als veiligheidsrisicogebieden. Het gaat onder meer om de centrale stations in de vier grote steden. Op deze plaatsen krijgen opsporingsambtenaren meer bevoegdheden. Dit staat in een ontwerpbesluit waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het ontwerpbesluit hangt samen met de wet die de mogelijkheden verruimt om terroristische misdrijven op te sporen en te vervolgen.
Lees meer
Maandag 18 december 2006
Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om het politiebestel te centraliseren. Het voorstel gaat uit van de komst van één landelijke politieorganisatie met een eigen rechtspersoonlijkheid.Lees meer
Maandag 18 december 2006
Rijk en gemeenten bestrijden elkaars gelijk vaak in zulke heftigheid dat ze de hulp inriepen van de Raad van State. Vice-president Herman Tjeenk Willink en staatsraad Kees Schuyt spreken vooral Den Haag ernstig toe. Een interview.Lees meer
Maandag 11 december 2006
Het volledig nieuw ingerichte Nationaal Crisis Centrum is sinds kort operationeel. Het paradepaardjes van de crisisbeheersing in Nederland. Eerste vraag tijdens de rondleiding voor journalisten door het Nationaal Crisis Centrum (NCC) in Den Haag: waarom is dit zenuwcentrum van de crisisbeheersing gevestigd op de vijftiende etage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - en niet in de kelder?Lees meer
Maandag 11 december 2006
Vorig jaar vond de Vereniging tot Behartiging der Belangen van Burgemeesters (Vbbb) in Jacques Niederer (46), burgemeester te Weert, een bevlogen voorzitter. De eerste burgers verdienen 'redelijk', vindt hij, maar 'de rechtspositie is nooit een rustig bezit'. Bij het 30-jarig bestaan vorige maand pleitte hij voor fusie met zusterorganisaties.Lees meer
Dinsdag 5 december 2006

Burgemeester Cohen van Amsterdam is tweede geworden bij de verkiezing van beste burgemeester van de wereld. De jury is onder de indruk van zijn rust in hectische tijden en standvastigheid. Verder wordt Cohen geprezen om zijn politieke inzicht en zijn betrokkenheid bij het leven op straat. Job Cohen moest zijn collega So van de Australische stad Melbourne laten voorgaan.

Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>