Nieuws

Zondag 28 september 2003

Het is 28 september 2003 wanneer in de Amercentrale in Geertruidenberg een 65-meter hoge steiger instort. Acht mensen komen tussen het ingestorte steigermateriaal terecht. De dagen die volgen staan in het teken van het bevrijden van de slachtoffers en zorg voor de collega’s en verwanten.

Dit evaluatierapport is indertijd uitgebracht door de gemeente Geertruidenberg.

De volgende aandachtspunten komen in het rapport naar voren:

 • Breng als kleinere gemeentensnel andere externe, specifieke deskundige partijen ‘in stelling'
   
 • Zorg voor een snel overzicht van de betrokken partijen en ontbrekende schakels in het netwerk
   
 • Doe aan scenario-planning en neem op de BT-agenda op om standaard de ‘situatie over 24 uur en over een week op te nemen’
   
 • Het toevoegen van een ‘personal assistent’ aan centrale functionarissen als burgemeester en/of gemeentesecretaris kàn helpen om de besluitvorming te borgen en vast te leggen welke toezeggingen doorlopend worden gedaan
   
 • Aflossing dient tijdig, maar ook afgestemd te gebeuren. De overdacht is een cruciaal moment waarbij wezenlijke informatie verloren kan gaan.
   
 • Het helpt om het aantal ingezette mensen op een functie beperkt te houden en niet te veel participanten aan de verschillende BT-vergaderingen deel te laten nemen
   
 • Bij incidenten met andere culturele achtergronden is het van belang de behoeften te onderkennen en zo nodig te weten waar expertise kan worden gehaald (voor opvang, kennis omtrent rituelen, tolken etc.)
   
 • Het is raadzaam om het moment van afschalen – of kort hierna – te benutten als expliciet overdrachtsmoment voor elk van de betrokken partners
   
 • Wees erop alert dat binnen de organisatie groepen kunnen ontstaan – ‘wij die de ramp hebben meegemaakt’ en ‘zij die de ramp niet hebben meegemaakt’ - en dat dit moet worden voorkomen.

 

Verder lezen?
Download het volledige evaluatierapport (PDF, ca 801 Kb) dat is opgesteld in opdracht van de gemeente Geertruidenberg.

Overige incidentevaluaties
Het NGB heeft meer incidentevaluaties geanalyseerd op de voor burgemeesters relevante, bestuurlijke punten. Het overzicht van deze evaluaties vindt u hier.

 

Bewerking: NGB/Wouter Jong
 

Lees meer
Maandag 25 augustus 2003
Op 25 augustus 2003 verschoof een deel van de veendijk in Wilnis. De gemeente De Ronde Venen, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi & Vecht en de provincie Utrecht hebben opdracht gegeven voor een evaluatierapport.
Lees meer
Dinsdag 20 augustus 2002

"Het was me het dagje wel, maar het zit er op” meldt de officier van dienst van de regionale brandweer Eemland op 20 augustus omstreeks acht uur ’s avonds aan de centralist van de alarmcentrale. De Amersfoortse autoriteiten en vele medewerkers van de gemeente en de parate diensten, moeten rond dat tijdstip eenzelfde verzuchting hebben geslaakt. Eerder die dag was een lek geconstateerd in een tankwagon – een ketelwagen in vaktaal – met de giftige stof acrylnitril. Deze stond op het spoorwegemplacement bij het centraal station in de stad. Dat was het begin van een roerige dag, die de rampenbestrijdingsorganisatie voor vele uitdagingen plaatste.

Lees meer
Zondag 18 februari 2001

Burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht stuurde het Genootschap een brief over de Regierol van gemeenten bij preventie van seksueel en huiselijk geweld met het verzoek deze kenbaar te maken bij de collega-burgemeesters. Graag voldoet het NGB aan dit verzoek.

De brief vindt u hier.

Lees meer
Donderdag 11 januari 2001
Maandag 1 januari 2001
Maandag 1 januari 2001

Pagina's

U bent hier

<div></div>