Nieuws

Woensdag 29 januari 2020
In verband met het aankomende vertrek van onze adviseur is er een vacature voor een bestuurlijk adviseur veiligheid en crises. Heeft u interesse in deze functie of kent u mensen voor wie deze functie op het lijf geschreven is? Kijk dan door voor de volledige vacaturetekst. Solliciteren kan tot en met 16 februari 2020.Lees meer
Donderdag 23 januari 2020
Het NGB sprak zich voor de zomer van 2019 uit over een vuurwerkverbod in een gezamenlijke actie met de politie en 25 verschillende partners. Vandaag spraken ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Veiligheidsberaad zich uit over een vuurwerkverbod. Het NGB is blij met dit stevige en eenduidige signaal.Lees meer
Dinsdag 7 januari 2020
Per 1 januari 2020 is het telefoonnummer van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur gewijzigd in 070-3738314. Burgemeesters, wethouders en raadsleden die geconfronteerd worden met vraagstukken rondom de eigen veiligheid (intimidatie, bedreiging, agressie en geweld) kunnen hier terecht. Het OT geeft lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers in deze gevallen een vertrouwelijke steun in de rug en adviseert welke vervolgstappen gezet kunnen of soms moeten worden.Lees meer
Donderdag 19 december 2019
Op 19 december 2019 verdedigde Wouter Jong zijn dissertatie aan de universiteit van Tilburg. Het thema van het onderzoek was de rol van burgemeesters bij crises, met een specifieke focus op de communicatieve rol richting de samenleving en de ondersteunende rol richting getroffenen en nabestaanden van rampen en crises. Lees meer
Donderdag 12 december 2019
De rol die burgemeesters bij een ramp of crisis vervullen richting de nabestaanden of getroffenen is van groot belang, blijkt uit onderzoek van Wouter Jong naar het leiderschap van burgemeesters in crisistijd. Door met getroffenen in gesprek te gaan, kunnen burgemeesters de balans houden tussen collectief meeleven en de meer persoonlijke rouw van de familie. Jong promoveert op donderdag 19 december aan Tilburg University.Lees meer
Vrijdag 6 december 2019
In samenwerking met burgemeesters en partners in het zorg en veiligheidsdomein is de mindmap 'Van opnamewet naar verplichte zorg' ontwikkeld. Dit bestuurlijk handelingskader geeft in een oogopslag de belangrijkste veranderingen weer en dient als basis voor bestuurlijke trainingen die in 2020 worden aangeboden.Lees meer
Donderdag 5 december 2019
Vandaag verschijnt het Burgemeestersblad. Dit maal onder meer een interview met Bas Eenhoorn, een artikel over nazorg voor burgemeesters na een ramp of crisis, het belang van oorlogsgraven, inclusief stemmen en een terugblik op het NGB Najaarscongres.Lees meer
Dinsdag 12 november 2019
Op 2 oktober organiseerde de Veiligheidsregio Kennemerland een netwerkdag over de nafase. Wouter Jong, adviseur crisisbeheersing bij het NGB, was dagvoorzitter. Van de dag is een verslag gemaakt.Lees meer
Dinsdag 22 oktober 2019
Op 18 oktober jl heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, via de zogenaamde Thorbeckebrief, haar visie gegeven op de toekomst van het openbaar bestuur. De brief schetst een uitgebreide analyse van de ontwikkelingen in Nederland en de mogelijkheden om de verbondenbeid met de burgers in de (lokale) democratie te versterken.Lees meer
Dinsdag 8 oktober 2019
Op woensdag 9 oktober 2019 spreken de leden van de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid, de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over maatregelen om de jaarwisseling veiliger te maken. Het NGB heeft de Kamerleden per brief gevraagd aan te dringen op maatregelen die daadwerkeliijk de jaarwisseling veiliger maken.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>