Nieuws

Dinsdag 23 februari 2021
Het recente onderzoeksrapport van prof. Marcel Boogers c.s.  schetst op uitvoerige wijze de diverse maatschappelijke en politieke-bestuurlijke ontwikkelingen die in de afgelopen jaren van invloed zijn geweest op het lokale bestuur en het burgemeestersambt in het bijzonder. Het NGB en de VNG onderschrijven de conclusie in het rapport dat het in algemene zin goed gaat met de burgemeesters en de invulling van het burgemeestersambt.Lees meer
Vrijdag 19 februari 2021
Op 18 februari jl. is oud-burgemeester Jan Mans op 80-jarige leeftijd overleden. De ervaringen van Jan Mans als crisismanager na de vuurwerkramp in Enschede zijn de basis geweest voor de oprichting van het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing. Dit netwerk is later opgegaan in het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Als voorzitter van dit netwerk zette Mans zich in voor het verder professionaliseren van crisismanagement onder collega-burgemeesters. Zo werden o.a. crisiservaringen van burgemeesters gedeeld onder elkaar en werden meerdere publicaties over crisismanagement gepubliceerd. Een markante quote van Mans is "Als burgemeester hoor je geen zwakheid te tonen, maar het is één aaneenschakeling van momenten van zwakheid". Voor het complete interview met Mans van destijds zie hierLees meer
Donderdag 18 februari 2021
Het aantal intimidaties en bedreigingen richting lokale bestuurders is de laatste jaren sterk gegroeid. Bijna de helft krijgt hiermee te maken. De cijfers zeggen veel, maar daadwerkelijk vertellen over welke impact bedreiging op jou heeft als persoon en als bestuurder, daar rust vaak nog een taboe op. “Want het hoort toch bij het ambt, en daar heb ik toch zelf voor gekozen?”, is (te) vaak de gedachtegang. Terwijl het juist voor bestuurders van belang is dat ze vrij en zonder druk hun werk kunnen doen. Zes bestuurders uit verschillende delen van Nederland vertellen in de 2Doc documentaire Doelwit over de impact van (anonieme) bedreigingen. De uitzending is op maandag 22 februari, 20.25 uur, NPO 2.Lees meer
Maandag 15 februari 2021
Staat er juridisch iets in aan de weg om de bekrachtigingsprocedure te volgen bij een noodverordening die niet meer van kracht is? Nee. Om politieke redenen zou daarvoor symbolisch kunnen worden gekozen; er zijn echter geen dragende juridische, rechtsstatelijke of praktisch gronden die hiertoe nopen. Lees hier het artikel hoe het zit met het bekrachtigen van een noodverordening.Lees meer
Maandag 8 februari 2021
In de nacht van 7 op 8 februari 2021 is burgemeester Gertjan Nijpels van Opmeer onverwacht overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij werd 69 jaar oud. Nijpels was sinds 2005 burgemeester van de gemeente Opmeer. Daarvoor was hij er een jaar waarnemend burgemeester en een aantal jaar wethouder in Den Helder. Aankomende zomer zou Nijpels met pensioen gaan.Lees meer
Woensdag 27 januari 2021
De handreiking benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid burgemeesters biedt een praktische houvast voor betrokkenen, maakt afwegingen zichtbaar en geeft tips voor de invulling van de procedures. De handreiking wil zo bijdragen aan de vertrouwelijkheid, zorgvuldigheid en kwaliteit van de (her)benoeming en het afscheid van en klankbordgesprekken met burgemeesters, en mogelijkheden bieden voor betrokkenen om eigen accenten te leggen. Download de handreiking hierLees meer
Maandag 11 januari 2021

Hoe verbeteren we ons samenspel als burgemeester, griffier en gemeentesecretaris? Hoe effectief zijn we als driehoek in ons speelveld? Hoe houden we oog voor de middellange termijn ontwikkeling? Stap even uit de waan van de dag, sta stil bij hoe het nu loopt en kijk hoe je je lokale driehoek verder kunt versterken tijdens deze workshop. Deze serie workshops maken onderdeel uit van het nieuwe programma Democratie in Actie, waarin het NGB, de VGS en de VvG tezamen met het ministerie van BZK en de VNG de lokale democratie versterken: een programma van, voor en door gemeenten!

Lees meer
Woensdag 16 december 2020
De eerste Basismonitor Politiek Ambtsdragers 2019 (BPA) geeft een rijkgevuld overzicht van wetenschappelijk verzamelde data over de ‘kenmerken’ van lokale ambtsdragers. 
Zo besteden burgemeesters gemiddeld 58 uur per week aan hun werkzaamheden, vooral aan vergaderen. Raadsleden en wethouders zijn gemiddeld goed tevreden over het functioneren van de burgemeester (gemiddeld cijfer 7,5), waarbij raadsleden van de coalitiepartijen het functioneren van de burgemeester gemiddeld hoger beoordelen dan raadsleden van de oppositiepartijen. Burgemeesters die een opleiding volgen deden dit het vaakst via het NGB (83,9%).Lees meer
Maandag 14 december 2020

De tijden veranderen. Want dat doen ze nu eenmaal. En de democratie verandert mee. Ook lokaal. Tenminste... Gaan we terug naar het oude normaal of ontwikkelen we mee met maatschappelijke ontwikkelingen als digitalisering, regionalisering, decentralisaties en klimaatverandering? Ontwikkelen naar een vitale democratie waarbij iedereen meetelt. Een lokale democratie als essentieel bindmiddel in een polariserende samenleving. Dat gaat niet vanzelf, dat betekent continu meebewegen met de tijd. Hiervoor heeft de VNG deze zomer 5 prikkelende afleveringen gemaakt van Thorbecke2024: toekomstscenario’s lokale democratie en bestuur. Met voorbeelden en een menukaart waarmee gemeenten zelf aan de slag kunnen. De afleveringen zijn beschikbaar op vng.nl/thorbecke2024 en op binnenlandsbestuur.nl.

Lees meer
Donderdag 10 december 2020
In de week van 7 december valt bij alle burgemeesters en relaties het nieuwe Burgemeestersblad op de mat met o.a. een interview met Johan Remkes, een artikel over het belang van digitale veiligheid en een bijdrage van het programma Jeugd aan Zet in coronatijd. Voor een digitale versie van het blad zie hier.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>