Nieuws

Maandag 14 december 2020

De tijden veranderen. Want dat doen ze nu eenmaal. En de democratie verandert mee. Ook lokaal. Tenminste... Gaan we terug naar het oude normaal of ontwikkelen we mee met maatschappelijke ontwikkelingen als digitalisering, regionalisering, decentralisaties en klimaatverandering? Ontwikkelen naar een vitale democratie waarbij iedereen meetelt. Een lokale democratie als essentieel bindmiddel in een polariserende samenleving. Dat gaat niet vanzelf, dat betekent continu meebewegen met de tijd. Hiervoor heeft de VNG deze zomer 5 prikkelende afleveringen gemaakt van Thorbecke2024: toekomstscenario’s lokale democratie en bestuur. Met voorbeelden en een menukaart waarmee gemeenten zelf aan de slag kunnen. De afleveringen zijn beschikbaar op vng.nl/thorbecke2024 en op binnenlandsbestuur.nl.

Lees meer
Donderdag 10 december 2020
In de week van 7 december valt bij alle burgemeesters en relaties het nieuwe Burgemeestersblad op de mat met o.a. een interview met Johan Remkes, een artikel over het belang van digitale veiligheid en een bijdrage van het programma Jeugd aan Zet in coronatijd. Voor een digitale versie van het blad zie hier.Lees meer
Woensdag 9 december 2020
De VNG, de NVVB en het NGB vragen de Tweede Kamer af te zien van nog meer maatregelen rond de verkiezingen. Zij verwelkomen het wetsvoorstel Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing COVID-19, maar bij nog meer maatregelen ontstaat een onveilig en onzorgvuldig stemproces.Lees meer
Donderdag 19 november 2020
Minister Ollongren van BZK heeft in een brief aan o.a. het NGB aangegeven voornemens te zijn de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming opnieuw met twee maanden te verlengen tot tenminste 1 maart 2021.Lees meer
Woensdag 11 november 2020
VNG, NVVB en NGB hebben begrip voor de aanvullende maatregelen die de minister voorstelt om de Tweede Kamerverkiezing ‘coronaproof’ te organiseren, maar de uitvoering daarvan geeft gemeenten nog de nodige hoofdbrekens. De partijen benadrukken dat daarnaast maximale ondersteuning nodig is van het Rijk bij de uitvoering.Lees meer
Maandag 2 november 2020
Basismaatregelen preventieve beveiliging zijn door minister Ollongren nu vastgelegd in een Ministeriële Regeling. Door deze wettelijke vastlegging van de preventieve maatregelen in de rechtspositieregeling worden politieke discussies over de beveiliging van de woning grotendeels voorkomen. Maar wat betekent dit nu voor de preventieve beveiliging van uw woning?Lees meer
Maandag 5 oktober 2020
Op 7 en 8 oktober behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. De VNG, het NGB, het Veiligheidsberaad en de Wethoudersvereniging constateren dat de regering op een aantal punten is tegemoetgekomen aan hun wensen, maar zien ook dat niet al hun voorstellen zijn overgenomen. Lees Lees meer
Vrijdag 18 september 2020
De VNG heeft op 17 september aan alle burgemeesters, wethouders en raadsleden een e-mail gestuurd met daarin de link naar een enquête. Dit in het kader van een onderzoek naar online bedreigingen tegen burgemeesters, wethouders en raadsleden. Doet u mee?
Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.Lees meer
Woensdag 26 augustus 2020
Sinds het uitbreken van de coronapandemie begin dit jaar hebben verschillende burgemeesters ongewone aantallen sterfgevallen in hun gemeenten te betreuren gehad. De beperking van sociale omgangsvormen maakte een directe handreiking aan nabestaanden onmogelijk. Gaandeweg hebben burgemeesters vanuit de praktijk meer ervaring met rouwverwerking in coronatijd opgedaan. Toch leven er nog vele vragen, ook onder ervaren bestuurders, hoe om te gaan met rouwverwerking in deze bijzondere tijd.Lees meer
Dinsdag 18 augustus 2020
Het kabinet diende op 13 juli jl. het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in bij de Tweede Kamer. In vergelijking met de eerdere, niet openbaar gemaakte, consultatieversie is het voorstel aangepast op basis van het advies van de Raad van State en de reactie van stakeholders. De VNG, het NGB en de Wethoudersvereniging zijn in een gezamenlijke reactie van mening dat het voorstel in de huidige vorm een forse verbetering is in vergelijking met de consultatieversie, maar het biedt nog weinig ruimte voor lokaal maatwerk.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>