Nieuws

Woensdag 3 januari 2007
Burgemeester Job Cohen wil dat banken de bonafide prostitutie beschouwen als gewone bedrijven. Zij moeten volgens hem minder terughoudend zijn met de financiering van de bedrijven. De oproep van Cohen past volgens zijn woordvoerder Mirjam Otten in de strijd tegen de malafide prostitutiebedrijven. Hij wil de banken uitleggen dat de prostitutie een gewone bedrijfstak is die net als andere takken financiële ondersteuning kan gebruiken.Lees meer
Dinsdag 2 januari 2007
De komende zes jaar zullen de Vlaamse gemeenten in acht procent van de gevallen een vrouw als burgemeester hebben. Twee op de drie OCMW-voorzitters zijn schepen. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).Lees meer
Maandag 1 januari 2007
Maandag 1 januari 2007
Harry Fellinger is wethouder in de gemeente Leek. Als derde locoburgemeester werd hij in augustus 2005 geconfronteerd met een familiedrama in Tolbert, een drama dat hem tot op de dag van vandaag raakt. Een terugblik op een ingrijpende gebeurtenis. Lees meer
Donderdag 28 december 2006
Het Noord-Hollands Dagblad hield onder haar lezers en onder burgemeesters in Noord-Holland een onderzoek naar integriteit van burgemeesters: Wat is acceptabel en wat niet meer?Lees meer
Woensdag 27 december 2006
Onder Twentse burgemeesters is een werkgroep gevormd die zich zal buigen over het voorkomen van ernstig alcoholgebruik onder jongeren van zestien jaar, en dronkenschap op straat.Lees meer
Vrijdag 22 december 2006
De geportretteerden op het topstuk van kunstenaar Jan Steen uit 1655 blijken toch niet de burgemeester van Delft en zijn dochter te zijn. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben dat na uitgebreid speurwerk achterhaald, zo meldt De Volkskrant.Lees meer
Donderdag 21 december 2006
Gouverneur Léon Frissen heeft vandaag de waarnemend burgemeesters van de gemeentes Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond tegelijkertijd beëdigd.Lees meer
Donderdag 21 december 2006
Het kabinet heeft enkele gebieden in Nederland aangewezen als veiligheidsrisicogebieden. Het gaat onder meer om de centrale stations in de vier grote steden. Op deze plaatsen krijgen opsporingsambtenaren meer bevoegdheden. Dit staat in een ontwerpbesluit waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het ontwerpbesluit hangt samen met de wet die de mogelijkheden verruimt om terroristische misdrijven op te sporen en te vervolgen.
Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>