Nieuws

Donderdag 23 november 2006
Minister Remkes heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij in het vervolg alleen kan besluiten tot niet openstellen van een burgemeeestersvacature met het oog op gemeenetlijke herindeling indien de ebtreffende gemeenteraad zich daar niet tegen verzet.Lees meer
Donderdag 23 november 2006
FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling en het Centrum voor Radicalisme en Extremisme Studies (CRES) organiseren op maandag 27 november 2006 in Amsterdam een conferentie over onderzoek naar radicalisering en extremisme in Nederland. Dan verschijnt ook de nieuwe wetenschappelijke FORUM-bundel Hedendaags radicalisme, verklaring en aanpak.Lees meer
Woensdag 22 november 2006
Het verbeteren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is het centrale doel van het wetsvoorstel veiligheidsregio's. De bestuurlijke en de operationele slagkracht van partijen betrokken bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing moet en kan beter. Hoewel veiligheid bij uitstek een lokale verantwoordelijkheid is, zijn veel gemeenten te klein om een ramp of crisis te bestrijden.Lees meer
Vrijdag 17 november 2006
Een hardere aanpak van overlast als in de Amsterdamse Diamantbuurt. Dat staat de ministers Remkes en Hirsch Ballin voor ogen. In een conceptwetsontwerp willen zij extra bevoegdheden geven aan de burgemeester en de officier van justitie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) spreekt van 'incidentenpolitiek'.Lees meer
Vrijdag 17 november 2006
De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Hirsch Ballin van Justitie en Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met indiening bij de Tweede Kamer van een nieuwe Politiewet. Het wetsvoorstel gaat uit van de komst van één landelijke politieorganisatie met een eigen rechtspersoonlijkheid.Lees meer
Donderdag 16 november 2006
Hangjongeren die voortdurend voor overlast zorgen, mogen in de toekomst keihard worden aangepakt. Burgemeesters krijgen daarvoor extra bevoegdheden. Dat staat te lezen in Elsevier. Jongeren die voor veel overlast zorgen, kunnen in de toekomst voor drie maanden uit de buurt worden geweerd. Eventueel wordt de maatregel gecombineerd met een meldingsplicht bij de politie.Lees meer
Dinsdag 14 november 2006

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding is het initiatief genomen om een bundel met interviews samen te stellen. Hierin komen aan de hand van interviews de veelzijdige facetten van ons brandweervak naar voren.

De bundel is hier te downloaden als PDF.

Lees meer
Maandag 13 november 2006
In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet zal opnieuw positie moeten worden bepaald met betrekking tot de gekozen burgemeester. De kans dat de direct door de bevolking gekozen burgemeester er komt, is zeer klein omdat vooral CDA, PvdA en SP daartegen grote bezwaren hebben.Lees meer
Vrijdag 10 november 2006
'Het is mij een genoegen om als gastheer voor dit congres te mogen optreden. Want al tooit u de torens van dit gebouw op de cover van uw magazine met VNG-vlaggen, zelfs de VNG komt de Ridderzaal niet in zonder uitnodiging van een minister!' Aldus minister Remkes in zijn speech op het congres van de VNG op 9 november 2006.Lees meer
Woensdag 8 november 2006
Het kabinet stelt een werkgroep in die de komende twee jaar de overstromingsrisico's van Nederland in kaart moet brengen. Dat is vooral van belang omdat een overstroming de gebruikelijke bestuursgrenzen met voeten treedt.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>