Nieuws

Donderdag 1 maart 2007
Burgemeester Stoni Scheurer van Rijnwaarden blijft na haar 65ste verjaardag in oktober nog een jaar lang doorwerken. Lees meer
Woensdag 28 februari 2007
Op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken staan de meest recente vacatures.Lees meer
Maandag 26 februari 2007
Bij het signaleren, indammen en bestrijden van radicalisering spelen gemeenten een belangrijke rol. Welke preventieve maatregelen kan een gemeente treffen? Wat is hierbij de rol van de gemeenteraad? Wat zijn de bevoegdheden van de burgemeester? Dit en meer kunt u lezen in de nieuwe Raadgever Radicalisering van de VNG
Lees meer
Dinsdag 20 februari 2007
De Vereniging van Griffiers krijgt een nieuwe voorzitter. Het bestuur van de Vereniging van Griffiers stelt de leden voor Jaap Paans op 9 maart te benoemen als de nieuwe voorzitter van de VvG. Onder zijn leiding denkt het bestuur gericht en energiek aan de slag te kunnen met het aanpakken van de belangrijkste opgaven voor de VvG. Jaap volgt hiermee Jan Dirk Pruim op, die eerder aangaf niet voor een nieuwe periode herbenoemd te willen worden.

Het bestuur van de VvG heeft in december het functieprofiel voor de nieuwe voorzitter onder de leden bekend gemaakt. Tot 26 januari waren de leden in de gelegenheid zich te kandideren voor het voorzitterschap. Een adviescommissie uit het bestuur heeft gesprekken gevoerd met drie, allen zeer geschikte kandidaten. Na rijp beraad is het bestuur tot het besluit gekomen om Jaap Paans als kandidaat-voorzitter aan de leden voor te dragen.

Het bestuur hoopt dat de leden op 9 maart a.s. tijdens een extra ledenvergadering deze voordracht zullen volgen. Jaap Paans is sinds 2002 griffier in Dordrecht en griffier van de Drechtsteden. Hij is 38 jaar oud.

Bron - VvGLees meer
Maandag 19 februari 2007
De nieuwjaarsborrels zijn voorbij, de speeches uitgesproken. Het is tijd om de goede voornemens om te zetten in daden. Vijf burgemeesters vertellen over de uitdagingen waar hun gemeenten dit jaar voor staan. Vandaag de burgemeester van Leeuwarden, Geert Dales.Lees meer
Maandag 19 februari 2007
Groningen begint vandaag als eerste gemeente van Nederland met het opleggen van een huisverbod voor plegers van huiselijk geweld. Drie gemeenten zijn uitgekozen om een proef met het huisverbod te doen. Venlo begint over twee weken en weer twee weken daarna zal ook Amsterdam beginnen.Lees meer
Zondag 18 februari 2007
De provincie Zuid-Holland publiceert op haar website een overzicht van toekomstige burgemeestersvacatures. Het betreft de vacatures, waarvan bekend is dat die over enige tijd zullen ontstaan. Bijvoorbeeld omdat bekend is dat de burgemeester met pensioen gaat of om andere redenen de functie neerlegt.

U kunt hier het overzicht inzien.

Voor meer informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met de afdeling Kabinet van de Commissaris van de Koningin van de betreffende provincie. Contactinformatie kunt u vinden op de websites van de provincies.
Lees meer
Maandag 12 februari 2007
De nieuwjaarsborrels zijn voorbij, de speeches uitgesproken. Het is tijd om de goede voornemens om te zetten in daden. Vijf burgemeesters vertellen over de uitdagingen waar hun gemeenten dit jaar voor staan. Vandaag de burgemeester van Sittard-Geleen, Sjraar Cox.Lees meer
Maandag 12 februari 2007
Meer dan de helft van de gemeenten heeft geen of beperkt zicht op de prestaties van de brandweer. Het merendeel weet niet hoe vaak de brandweer uitrukt en hebben geen actuele betrouwbare informatie over het functioneren. Het college van burgemeester en wethouders kan daardoor niet goed sturen en de gemeenteraad kan niet controleren.Lees meer
Vrijdag 9 februari 2007
Minister Remkes vindt een extra impuls nodig om de integriteit bij de overheid te stimuleren. Met het stellen van regels alleen kan de integriteit niet worden gerealiseerd. In een brief spoort Remkes alle oveheidorganisaties aan meer aandacht te besteden aan integriteit.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>