Nieuws

Maandag 4 december 2006
De politie Twente verleent voorlopig geen assistentie bij acties die te maken hebben met het uitzetten van asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Dit liet een woordvoerder van burgemeester Peter den Oudsten van Enschede, de korpsbeheerder, zondag weten. Het besluit is genomen op verzoek van elf Twentse burgemeesters, onder wie Den Oudsten.Lees meer
Vrijdag 1 december 2006
Aanstaande herindeling of een bestuurskrachtonderzoek in een gemeente is reden voor het benoemen van een waarnemend burgemeester. Het is de angst van menige kleine gemeente. Vertrekt de oude, vertrouwde burgervader of de jongere, talentvolle burgemeester en krijgt de gemeente een waarnemer op zijn dak. Hét signaal dat de gemeente op termijn moet fuseren.Lees meer
Donderdag 30 november 2006

Dit nummer opent en sluit met drie adviezen voor een nieuw kabinet. Oud-minister Brinkman geeft zijn visie op rol en positie van de crisisbeheersing in het door hem beoogde ‘superministerie’. Rob de Wijk hoopt niet dat de ontwikkeling van een nationale veiligheidsstrategie een zachte dood sterft door de discussie over een dergelijk ministerie.

Lees meer
Woensdag 29 november 2006
Het Koninklijk Besluit dat het ontslag van overheidspersoneel op vijfenzestigjarige leeftijd bepaalt, wordt ingetrokken. Hiermee wordt een formeel beletsel om door te werken na het 65ste jaar weggenomen. De ontslagleeftijd voor burgemeesters, commissarissen van de Koningin en voorzitters van waterschappen wordt verhoogd van 65 naar 70 jaar.Lees meer
Woensdag 29 november 2006
Brandweerkorpsen in Gelderland - Zuid moeten samenwerken en opereren als één regionaal korps. Dit moet de slagkracht verhogen. De burgemeesters van de achttien gemeentes die samen de veiligheidsregio Gelderland-Zuid vormen hebben dat met elkaar afgesproken.Lees meer
Zondag 26 november 2006
Het Nederlands Genootschap van Burgmeesters heeft direct na zijn aanstelling tot informateur aan de heer Hoekstra een brief gestuurd. Daarin vraagt het Genootschap in een nieuw regeerakkoord aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie in het lokaal bestuur, de openbare ordeportefeuille en het raadsvoorzitterschap.Lees meer
Vrijdag 24 november 2006
Als het aan de ministers Remkes en Hirsch Ballin ligt krijgen de burgemeester en de officier van justitie extra bevoegdheden om preventief in te grijpen bij ernstige overlast. Dit blijkt uit het concept wetsvoorstel aanwijzing ernstige overlast. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters wil niet voor ieder incident een nieuwe bevoegdheid.Lees meer
Vrijdag 24 november 2006
De VNG heeft een Werkboek Gemeentelijke kwaliteitshandvesten uitgegeven. In het werkboek staan de bouwstenen voor het opstellen van een kwaliteitshandvest.Lees meer
Donderdag 23 november 2006
Minister Remkes heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij in het vervolg alleen kan besluiten tot niet openstellen van een burgemeeestersvacature met het oog op gemeenetlijke herindeling indien de ebtreffende gemeenteraad zich daar niet tegen verzet.Lees meer
Donderdag 23 november 2006
FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling en het Centrum voor Radicalisme en Extremisme Studies (CRES) organiseren op maandag 27 november 2006 in Amsterdam een conferentie over onderzoek naar radicalisering en extremisme in Nederland. Dan verschijnt ook de nieuwe wetenschappelijke FORUM-bundel Hedendaags radicalisme, verklaring en aanpak.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>