Nieuws

Woensdag 21 maart 2007
Op donderdagmiddag 4 oktober 2007 houdt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters zijn najaarscongres in Dordrecht. Inhoudelijk onderwerp zal 'radicalisering' zijn. Het congres vangt zoals altijd aan rond 12.30 en zal eindigen met een diner. Noteer het alvast in uw agenda!Lees meer
Dinsdag 20 maart 2007
De Raad voor de Financiele verhoudingen heeft advies uitgebracht over de verdeling van de middelen voor Openbare orde en Veiligheid (OOV) binnen het gemeentefonds en de regionale bijdrageregeling BDUR (Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen). Het gaat om een belangrijke gemeentelijke taak waaraan gemeenten ruim € 1,1 miljard uitgeven.Lees meer
Maandag 19 maart 2007
Het nieuwe kabinet heeft nog niet het vertrouwen gewonnen van de VNG. De gemeentekoepel is boos dat een toezegging van 220 miljoen euro is teruggedraaid. Het nieuwe kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie heeft het bestuur van de VNG op twee voor de gemeenten belangrijke punten tegen de haren ingestreken. In het nieuwe regeerakkoord staat geen letter over de compensatie voor openbare orde en veiligheid.Lees meer
Maandag 19 maart 2007
Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) eist dat alle gemeenten goede rampenplannen krijgen.
Ook vindt ze dat er duidelijke kwaliteitseisen moeten zijn waaraan rampenbestrijding moet voldoen. De PvdA-bewindsvrouw zei dat dit weekeinde nadat bekend werd dat de politie, brandweer en ambulancediensten nog altijd niet goed zijn voorbereid op calamiteiten. Op veel punten voldoet de rampenbestrijding niet aan de normen van Binnenlandse Zaken. Lees verder AD.nl

Lees meer
Woensdag 14 maart 2007
Tbs-klinieken moeten burgemeesters altijd informeren over tbs'ers en tbs-voorzieningen in hun gemeente. Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer steunde vanmiddag een motie van die strekking van het CDA.Lees meer
Maandag 12 maart 2007
Kabinetsinformateur Herman Wijffels introduceerde 'de hei' als plek om buiten de hectiek van het politieke machtscentrum te onderhandelen over een nieuwe coalitie. Waarnemend burgemeester Jeroen Staatsen van Voorschoten biedt de onderhandelaars voor een nieuwe provinciale coalitie in Zuid-Holland ook zo'n rustige plek: kasteel Duivenvoorde, landelijk gelegen tussen Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam.Lees meer
Vrijdag 9 maart 2007
Op donderdag 29 maart vindt wederom de jaarvergadering plaats van het Genootschap. De vergadering start om 14.00 uur te Den Haag en wordt om 15.30 uur afgesloten met een borrel en de gelegenheid om collega's weer eens te spreken. Er hebben zich inmiddels ruim 75 burgemeesters aangemeld.  Aanmelden kan nog steeds via info@burgemeesters.nlLees meer
Vrijdag 9 maart 2007
Sinds september 2006 zijn er inmiddels 59 nieuwe burgemeesters benoemd, herbenoemingen zijn hier niet in meegenomen. Hiervan zijn 33 burgemeesters nieuw in het ambt, 19 burgemeesters zijn benoemd tot waarnemer, hieronder zijn ook burgemeesters die nieuw zijn in het ambt. De overige burgemeesters hebben ervaring als burgemeester in andere gemeenten.Lees meer
Woensdag 7 maart 2007
Het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing organiseert op 30 mei, 12 juni en 13 juni bijeenkomsten waarbij burgemeesters spreken over hun ervaring bij een crisis. Op 30 mei spreekt in Zwolle, de heer Hertog over de Schipholbrand......Lees meer
Dinsdag 6 maart 2007
De Rechtbank van Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in het proefproces tussen een brandweerman en de gemeente Den Haag. De brandweerman eiste dat zijn werktijden worden aangepast aan de wettelijke regels voor 24-uursdiensten. Deze aanpassing betekent een vermindering van de arbeidsduur van 54 naar 48 uur per week. De rechtbank oordeelde dat de werkgever een rooster van 48 uur per week moet invoeren. Lees meer op VNG net.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>