Nieuws

Dinsdag 23 januari 2007
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is tegen een voorstel van minister Remkes tot uitbreiding van de bevoegdheden van de burgemeester om ernstige overlast te bestrijden. Het Genootschap heeft dat in een brief aan de minister kenbaar gemaakt.Lees meer
Maandag 22 januari 2007
De uitdaging - De nieuwjaarsborrels zijn voorbij, de speeches uitgesproken. Het is tijd om de goede voornemens om te zetten in daden. Vijf burgemeesters vertellen over de uitdagingen waar hun gemeenten dit jaar voor staan. Vandaag de burgemeester van Meppel, Jan Westmaas.Lees meer
Donderdag 18 januari 2007
De uitdaging - De nieuwjaarsborrels zijn voorbij, de speeches uitgesproken. Het is tijd om de goede voornemens om te zetten in daden. Vijf burgemeesters vertellen over de uitdagingen waar hun gemeente dit jaar voor staat. Vandaag de burgemeester van Zwolle, Henk Jan Meijer.Lees meer
Donderdag 18 januari 2007
De 5e jaargang van de Nieuwsbrief Crisisbeheersing trapt af met een oefenspecial. Samen met het veld is door BZK een visie ontwikkeld die vérstrekkende consequenties heeft voor het oefenbeleid. Pijlers zijn: oefenen als professie, standaardiseren en leren van ervaringen.Lees meer
Woensdag 17 januari 2007
De burgemeesters van de gemeenten Anna Paulowna, Schagen en Zijpe gaan twee weken stage lopen in elkaars buurgemeenten. Op dinsdag 16 januari benoemde de heer Borghouts, commissaris van de Koningin in Noord-Holland, hen tijdelijk als waarnemend burgemeester in de buurgemeente. De benoeming is een unieke gebeurtenis in bestuurlijk Nederland.Lees meer
Donderdag 11 januari 2007
Het vergroten van het vertrouwen van burgers in de overheid blijft de komende periode noodzakelijk. Dat schrijft de Raad voor het openbaar bestuur aan de kabinetsinformateur. De Raad adviseert onder andere over de verbetering van de effectiviteit van het overheidshandelen, het transparant maken van verantwoordelijkheden en het versterken van de bestuurskracht op alle niveaus.Lees meer
Woensdag 3 januari 2007
Mevrouw K.M.H. Peijs (CDA), oud-minister van Verkeer en Waterstaat, is voorgedragen als commissaris van de koningin van de provincie Zeeland. De benoeming gaat in op 1 maart 2007. Zij volgt W.T. van Gelder op die per 1 februari 2007 met pensioen gaat.Lees meer
Woensdag 3 januari 2007
Burgemeester Job Cohen wil dat banken de bonafide prostitutie beschouwen als gewone bedrijven. Zij moeten volgens hem minder terughoudend zijn met de financiering van de bedrijven. De oproep van Cohen past volgens zijn woordvoerder Mirjam Otten in de strijd tegen de malafide prostitutiebedrijven. Hij wil de banken uitleggen dat de prostitutie een gewone bedrijfstak is die net als andere takken financiële ondersteuning kan gebruiken.Lees meer
Dinsdag 2 januari 2007
De komende zes jaar zullen de Vlaamse gemeenten in acht procent van de gevallen een vrouw als burgemeester hebben. Twee op de drie OCMW-voorzitters zijn schepen. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).Lees meer
Maandag 1 januari 2007

Pagina's

U bent hier

<div></div>