Nieuws

Woensdag 11 april 2007
Burgemeesters Wim Deetman (Den Haag) en Jacques Wallage (Groningen) hebben geen behoefte aan de nieuwe voetbalwet van de KNVB. "Het hele idee van een voetbalwet en dat je dan knokpartijen onder controle hebt, is misleiding van de publieke opinie", zei Wallage.Lees meer
Woensdag 4 april 2007
Op de dag van de installatie van burgemeester Salet wordt Spijkenisse opgeschrikt door een wit poeder dat in een deel van de stad is neergedaald. Het NGB sprak haar over een crisis die door een menselijke fout vooral een communicatiecrisis werd.Lees meer
Maandag 2 april 2007
In dit document kunt u de VNG reactie op het concept wetsvoorstel aanwijzingen ernstige overlast lezen. Het betreft een reactie op het commentaar  van de minister van de brief van de VNG van 15 november 2006. Klik hier voor de brief.
Lees meer
Vrijdag 30 maart 2007

Huiselijk geweld komt in Nederland gemiddeld 500.000 keer per jaar voor. De aanpak is lastig, omdat hulpverleners daarvoor het privéleven van dader en slachtoffer binnendringen. Hirsch Ballin wil strenger optreden tegen de geweldsvorm. Hij werkt aan een wet die burgemeesters vanaf volgend jaar in staat moet stellen om de plegers van huiselijk geweld enkele dagen uit huis te laten plaatsen, een soort afkoelperiode.

Lees meer
Vrijdag 30 maart 2007
Gemeenten kunnen drugspanden straks eenvoudiger sluiten. Een brede meerderheid in de Tweede Kamer gaat akkoord met een wetsvoorstel dat burgemeesters in staat stelt om een pand dicht te timmeren als er illegaal drugs worden verkocht. Momenteel is sluiting van drugspanden alleen mogelijk als die veel overlast opleveren.Lees meer
Vrijdag 30 maart 2007
Het bestuur van het Genootschap heeft op 29 maart jl besloten om Ype Dijkstra en Willem van Rappard te benoemen tot lid van verdienste van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.Lees meer
Dinsdag 27 maart 2007
Met de meting van bestuurskracht kunnen gemeenten hun voordeel doen. De objectieve toets 'leert hen beter te worden'. Er kleeft ook een nadeel aan. Wie onder de maat presteert mag zelf vaststellen: doorgaan ten koste van de burgers of herschikken.Lees meer
Maandag 26 maart 2007
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op donderdagmiddag 26 april a.s. een symposium over de integriteit van het openbaar bestuur. Het programma kent o.a. toespraken van mw. Ter Horst, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De toegang is gratis.Lees meer
Maandag 26 maart 2007
Deze maand is de wettelijke basis voor de risicokaart van kracht geworden. Aanleiding voor een special over de risicokaart als communicatiemiddel naar de burger en als beleidsinstrument voor de professionele diensten. Sinds eind vorig jaar is de landelijke risicokaart compleet. In zijn voorwoord blikt Geert Jansen, CdK in de provincie Overijssel, terug op dit omvangrijke en ingewikkelde project. Klik hier voor de nieuwsbrief Crisisbeheersing BZK.Lees meer
Maandag 26 maart 2007
De nieuwe eerste burger van Vught Roderick van de Mortel (VVD) is met zijn 35 jaar straks de jongste burgemeester van Nederland. Met zijn installatie op 2 april krijgt Van de Mortel de Rode Lantaarn overhandigd, de 'wisseltrofee' voor de jongste burgemeester. Volgens Van de Mortel biedt een jonge leeftijd voor- en nadelen. Hij is drie maanden jonger dan burgemeester Gert-Jan Kats van de Zuid-Hollandse gemeente Liesveld in de Alblasserwaard.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>