Nieuws

Donderdag 18 januari 2007
De 5e jaargang van de Nieuwsbrief Crisisbeheersing trapt af met een oefenspecial. Samen met het veld is door BZK een visie ontwikkeld die vérstrekkende consequenties heeft voor het oefenbeleid. Pijlers zijn: oefenen als professie, standaardiseren en leren van ervaringen.Lees meer
Woensdag 17 januari 2007
De burgemeesters van de gemeenten Anna Paulowna, Schagen en Zijpe gaan twee weken stage lopen in elkaars buurgemeenten. Op dinsdag 16 januari benoemde de heer Borghouts, commissaris van de Koningin in Noord-Holland, hen tijdelijk als waarnemend burgemeester in de buurgemeente. De benoeming is een unieke gebeurtenis in bestuurlijk Nederland.Lees meer
Donderdag 11 januari 2007
Het vergroten van het vertrouwen van burgers in de overheid blijft de komende periode noodzakelijk. Dat schrijft de Raad voor het openbaar bestuur aan de kabinetsinformateur. De Raad adviseert onder andere over de verbetering van de effectiviteit van het overheidshandelen, het transparant maken van verantwoordelijkheden en het versterken van de bestuurskracht op alle niveaus.Lees meer
Woensdag 3 januari 2007
Mevrouw K.M.H. Peijs (CDA), oud-minister van Verkeer en Waterstaat, is voorgedragen als commissaris van de koningin van de provincie Zeeland. De benoeming gaat in op 1 maart 2007. Zij volgt W.T. van Gelder op die per 1 februari 2007 met pensioen gaat.Lees meer
Woensdag 3 januari 2007
Burgemeester Job Cohen wil dat banken de bonafide prostitutie beschouwen als gewone bedrijven. Zij moeten volgens hem minder terughoudend zijn met de financiering van de bedrijven. De oproep van Cohen past volgens zijn woordvoerder Mirjam Otten in de strijd tegen de malafide prostitutiebedrijven. Hij wil de banken uitleggen dat de prostitutie een gewone bedrijfstak is die net als andere takken financiële ondersteuning kan gebruiken.Lees meer
Dinsdag 2 januari 2007
De komende zes jaar zullen de Vlaamse gemeenten in acht procent van de gevallen een vrouw als burgemeester hebben. Twee op de drie OCMW-voorzitters zijn schepen. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).Lees meer
Maandag 1 januari 2007
Maandag 1 januari 2007
Harry Fellinger is wethouder in de gemeente Leek. Als derde locoburgemeester werd hij in augustus 2005 geconfronteerd met een familiedrama in Tolbert, een drama dat hem tot op de dag van vandaag raakt. Een terugblik op een ingrijpende gebeurtenis. Lees meer
Donderdag 28 december 2006
Het Noord-Hollands Dagblad hield onder haar lezers en onder burgemeesters in Noord-Holland een onderzoek naar integriteit van burgemeesters: Wat is acceptabel en wat niet meer?Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>