Nieuws

Donderdag 21 december 2006
Het kabinet heeft enkele gebieden in Nederland aangewezen als veiligheidsrisicogebieden. Het gaat onder meer om de centrale stations in de vier grote steden. Op deze plaatsen krijgen opsporingsambtenaren meer bevoegdheden. Dit staat in een ontwerpbesluit waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het ontwerpbesluit hangt samen met de wet die de mogelijkheden verruimt om terroristische misdrijven op te sporen en te vervolgen.
Lees meer
Maandag 18 december 2006
Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om het politiebestel te centraliseren. Het voorstel gaat uit van de komst van één landelijke politieorganisatie met een eigen rechtspersoonlijkheid.Lees meer
Maandag 18 december 2006
Rijk en gemeenten bestrijden elkaars gelijk vaak in zulke heftigheid dat ze de hulp inriepen van de Raad van State. Vice-president Herman Tjeenk Willink en staatsraad Kees Schuyt spreken vooral Den Haag ernstig toe. Een interview.Lees meer
Maandag 11 december 2006
Het volledig nieuw ingerichte Nationaal Crisis Centrum is sinds kort operationeel. Het paradepaardjes van de crisisbeheersing in Nederland. Eerste vraag tijdens de rondleiding voor journalisten door het Nationaal Crisis Centrum (NCC) in Den Haag: waarom is dit zenuwcentrum van de crisisbeheersing gevestigd op de vijftiende etage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - en niet in de kelder?Lees meer
Maandag 11 december 2006
Vorig jaar vond de Vereniging tot Behartiging der Belangen van Burgemeesters (Vbbb) in Jacques Niederer (46), burgemeester te Weert, een bevlogen voorzitter. De eerste burgers verdienen 'redelijk', vindt hij, maar 'de rechtspositie is nooit een rustig bezit'. Bij het 30-jarig bestaan vorige maand pleitte hij voor fusie met zusterorganisaties.Lees meer
Dinsdag 5 december 2006

Burgemeester Cohen van Amsterdam is tweede geworden bij de verkiezing van beste burgemeester van de wereld. De jury is onder de indruk van zijn rust in hectische tijden en standvastigheid. Verder wordt Cohen geprezen om zijn politieke inzicht en zijn betrokkenheid bij het leven op straat. Job Cohen moest zijn collega So van de Australische stad Melbourne laten voorgaan.

Lees meer
Maandag 4 december 2006
Politieke gezindheid mag volgens het kabinet niet beslissend zijn bij een benoeming in het openbaar bestuur. Het is belangrijker of iemand geschikt is voor de functie. Daarom wil het kabinet kwaliteitseisen gaan opstellen voor functies.Lees meer
Maandag 4 december 2006
De politie Twente verleent voorlopig geen assistentie bij acties die te maken hebben met het uitzetten van asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Dit liet een woordvoerder van burgemeester Peter den Oudsten van Enschede, de korpsbeheerder, zondag weten. Het besluit is genomen op verzoek van elf Twentse burgemeesters, onder wie Den Oudsten.Lees meer
Vrijdag 1 december 2006
Aanstaande herindeling of een bestuurskrachtonderzoek in een gemeente is reden voor het benoemen van een waarnemend burgemeester. Het is de angst van menige kleine gemeente. Vertrekt de oude, vertrouwde burgervader of de jongere, talentvolle burgemeester en krijgt de gemeente een waarnemer op zijn dak. Hét signaal dat de gemeente op termijn moet fuseren.Lees meer
Donderdag 30 november 2006

Dit nummer opent en sluit met drie adviezen voor een nieuw kabinet. Oud-minister Brinkman geeft zijn visie op rol en positie van de crisisbeheersing in het door hem beoogde ‘superministerie’. Rob de Wijk hoopt niet dat de ontwikkeling van een nationale veiligheidsstrategie een zachte dood sterft door de discussie over een dergelijk ministerie.

Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>