Nieuws

Vrijdag 9 maart 2007
Op donderdag 29 maart vindt wederom de jaarvergadering plaats van het Genootschap. De vergadering start om 14.00 uur te Den Haag en wordt om 15.30 uur afgesloten met een borrel en de gelegenheid om collega's weer eens te spreken. Er hebben zich inmiddels ruim 75 burgemeesters aangemeld.  Aanmelden kan nog steeds via info@burgemeesters.nlLees meer
Vrijdag 9 maart 2007
Sinds september 2006 zijn er inmiddels 59 nieuwe burgemeesters benoemd, herbenoemingen zijn hier niet in meegenomen. Hiervan zijn 33 burgemeesters nieuw in het ambt, 19 burgemeesters zijn benoemd tot waarnemer, hieronder zijn ook burgemeesters die nieuw zijn in het ambt. De overige burgemeesters hebben ervaring als burgemeester in andere gemeenten.Lees meer
Woensdag 7 maart 2007
Het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing organiseert op 30 mei, 12 juni en 13 juni bijeenkomsten waarbij burgemeesters spreken over hun ervaring bij een crisis. Op 30 mei spreekt in Zwolle, de heer Hertog over de Schipholbrand......Lees meer
Dinsdag 6 maart 2007
De Rechtbank van Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in het proefproces tussen een brandweerman en de gemeente Den Haag. De brandweerman eiste dat zijn werktijden worden aangepast aan de wettelijke regels voor 24-uursdiensten. Deze aanpassing betekent een vermindering van de arbeidsduur van 54 naar 48 uur per week. De rechtbank oordeelde dat de werkgever een rooster van 48 uur per week moet invoeren. Lees meer op VNG net.Lees meer
Donderdag 1 maart 2007
Burgemeester Stoni Scheurer van Rijnwaarden blijft na haar 65ste verjaardag in oktober nog een jaar lang doorwerken. Lees meer
Woensdag 28 februari 2007
Op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken staan de meest recente vacatures.Lees meer
Maandag 26 februari 2007
Bij het signaleren, indammen en bestrijden van radicalisering spelen gemeenten een belangrijke rol. Welke preventieve maatregelen kan een gemeente treffen? Wat is hierbij de rol van de gemeenteraad? Wat zijn de bevoegdheden van de burgemeester? Dit en meer kunt u lezen in de nieuwe Raadgever Radicalisering van de VNG
Lees meer
Dinsdag 20 februari 2007
De Vereniging van Griffiers krijgt een nieuwe voorzitter. Het bestuur van de Vereniging van Griffiers stelt de leden voor Jaap Paans op 9 maart te benoemen als de nieuwe voorzitter van de VvG. Onder zijn leiding denkt het bestuur gericht en energiek aan de slag te kunnen met het aanpakken van de belangrijkste opgaven voor de VvG. Jaap volgt hiermee Jan Dirk Pruim op, die eerder aangaf niet voor een nieuwe periode herbenoemd te willen worden.

Het bestuur van de VvG heeft in december het functieprofiel voor de nieuwe voorzitter onder de leden bekend gemaakt. Tot 26 januari waren de leden in de gelegenheid zich te kandideren voor het voorzitterschap. Een adviescommissie uit het bestuur heeft gesprekken gevoerd met drie, allen zeer geschikte kandidaten. Na rijp beraad is het bestuur tot het besluit gekomen om Jaap Paans als kandidaat-voorzitter aan de leden voor te dragen.

Het bestuur hoopt dat de leden op 9 maart a.s. tijdens een extra ledenvergadering deze voordracht zullen volgen. Jaap Paans is sinds 2002 griffier in Dordrecht en griffier van de Drechtsteden. Hij is 38 jaar oud.

Bron - VvGLees meer
Maandag 19 februari 2007
De nieuwjaarsborrels zijn voorbij, de speeches uitgesproken. Het is tijd om de goede voornemens om te zetten in daden. Vijf burgemeesters vertellen over de uitdagingen waar hun gemeenten dit jaar voor staan. Vandaag de burgemeester van Leeuwarden, Geert Dales.Lees meer
Maandag 19 februari 2007
Groningen begint vandaag als eerste gemeente van Nederland met het opleggen van een huisverbod voor plegers van huiselijk geweld. Drie gemeenten zijn uitgekozen om een proef met het huisverbod te doen. Venlo begint over twee weken en weer twee weken daarna zal ook Amsterdam beginnen.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>