Nieuws

Dinsdag 17 april 2007
'Prachtwijken' heten ze sinds kort: de wijken waar het soms wat minder mee gaat, maar waar professionals en bewoners hard bezig zijn om daar verandering in aan te brengen. Ter ondersteuning en aanmoediging van al die initiatieven heeft organisatie-adviesbureau De Beuk in samenwerking met KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing een prijsvraag uitgeschreven.Lees meer
Maandag 16 april 2007
Lokale rekenkamers moeten goed in de gaten houden welk effect ze met hun onderzoek sorteren. Viktor Eiff, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse vereniging van rekenkamers en rekenkamercommissies (Nvrr), stelt dat naar aanleiding van een onderzoek waaruit blijkt dat wezenlijke effecten van rekenkameronderzoek beperkt zijn.Lees meer
Zondag 15 april 2007
Het afgaan van een drietal sirenes naar aanleiding van een grote brand bij de metaalverwerkingsfabriek Kabelrecycling van Hout aan de Korte Beemd op 15 april 2007 in Helmond heeft geleid tot de nodige discussie over hoe de inwoners hebben gereageerd op de sirenes. Hier is het evaluatierapport te vinden dat is opgesteld door de gemeente Helmond.
Lees meer
Donderdag 12 april 2007
De VNG heeft minister Ter Horst van BZK een reactie gestuurd op het Ontwerpbesluit rechtspositie korpsbeheerder. Volgens de VNG moet het besluit op een aantal punten worden aangepast. Lees meer op VNG net.Lees meer
Woensdag 11 april 2007
Burgemeesters Wim Deetman (Den Haag) en Jacques Wallage (Groningen) hebben geen behoefte aan de nieuwe voetbalwet van de KNVB. "Het hele idee van een voetbalwet en dat je dan knokpartijen onder controle hebt, is misleiding van de publieke opinie", zei Wallage.Lees meer
Woensdag 4 april 2007
Op de dag van de installatie van burgemeester Salet wordt Spijkenisse opgeschrikt door een wit poeder dat in een deel van de stad is neergedaald. Het NGB sprak haar over een crisis die door een menselijke fout vooral een communicatiecrisis werd.Lees meer
Maandag 2 april 2007
In dit document kunt u de VNG reactie op het concept wetsvoorstel aanwijzingen ernstige overlast lezen. Het betreft een reactie op het commentaar  van de minister van de brief van de VNG van 15 november 2006. Klik hier voor de brief.
Lees meer
Vrijdag 30 maart 2007

Huiselijk geweld komt in Nederland gemiddeld 500.000 keer per jaar voor. De aanpak is lastig, omdat hulpverleners daarvoor het privéleven van dader en slachtoffer binnendringen. Hirsch Ballin wil strenger optreden tegen de geweldsvorm. Hij werkt aan een wet die burgemeesters vanaf volgend jaar in staat moet stellen om de plegers van huiselijk geweld enkele dagen uit huis te laten plaatsen, een soort afkoelperiode.

Lees meer
Vrijdag 30 maart 2007
Gemeenten kunnen drugspanden straks eenvoudiger sluiten. Een brede meerderheid in de Tweede Kamer gaat akkoord met een wetsvoorstel dat burgemeesters in staat stelt om een pand dicht te timmeren als er illegaal drugs worden verkocht. Momenteel is sluiting van drugspanden alleen mogelijk als die veel overlast opleveren.Lees meer
Vrijdag 30 maart 2007
Het bestuur van het Genootschap heeft op 29 maart jl besloten om Ype Dijkstra en Willem van Rappard te benoemen tot lid van verdienste van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>