Nieuws

Woensdag 25 april 2007
Staatssecretaris Bussemaker (VWS) wil agressie, discriminatie en overmatig alcoholgebruik in de sport aanpakken. Zij wil hiervoor afspraken maken met sportbonden en sportverenigingen.
Lees meer
Zaterdag 21 april 2007
De ministerraad heeft een landelijke strategie nationale veiligheid vastgesteld. De strategie moet het kabinet beter in staat stellen om te bepalen welke dreigingen (zoals klimaatverandering en mens- en dierziektes)de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen en hoe daarop vervolgens te reageren. Deze nieuwe aanpak zal in 2009 volledig zijn ingevoerd.Lees meer
Vrijdag 20 april 2007
Vandaag verscheen een artikel in de Volkskrant over benoemingen van burgemeesters en commissarissen van de Koningin. Verwezen wordt naar een onderzoek van het Nederlands Genootschap. Het gaat om een artikel dat in Burgemeestersblad nr. 43 verschijnt.Lees meer
Donderdag 19 april 2007
Deze brief geeft de stand van zaken weer op het gebied van de planvorming op het terrein van rampenbestrijding en crisisbeheersing, op basis van de zogeheten bestuurlijke rapportages van de provincies. Lees verder op de website van BZK.Lees meer
Donderdag 19 april 2007
Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken maakt zich grote zorgen over de regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing. De plannen zijn vaak wel op orde, maar sluiten volgens haar niet goed aan op de praktijk.Lees meer
Woensdag 18 april 2007

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid vindt dat er één uniforme klachtenregeling zou moeten komen voor alle Nederlandse politiekorpsen. Want hoewel er wettelijke eisen en een modelregeling zijn, zijn er nu toch diverse verschillen in de klachtenregelingen van de verschillende korpsen. Ook verschilt de manier waarop de politiekorpsen klachten uit de bevolking nu afhandelen. Klik hier om verder te lezen.

Lees meer
Woensdag 18 april 2007
In gemeenten waar de burgemeester bestuursverantwoordelijkheid draagt, beheert hij of zij in ruim driekwart van de gevallen de portefeuille Personeel & Organisatie. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur onder 149 gemeenten met meer dan dertigduizend inwoners. Op grote afstand van de portefeuille P&O volgen de portefeuilles Economische Zaken, Volksgezondheid en Integratie.Lees meer
Dinsdag 17 april 2007
'Prachtwijken' heten ze sinds kort: de wijken waar het soms wat minder mee gaat, maar waar professionals en bewoners hard bezig zijn om daar verandering in aan te brengen. Ter ondersteuning en aanmoediging van al die initiatieven heeft organisatie-adviesbureau De Beuk in samenwerking met KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing een prijsvraag uitgeschreven.Lees meer
Maandag 16 april 2007
Lokale rekenkamers moeten goed in de gaten houden welk effect ze met hun onderzoek sorteren. Viktor Eiff, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse vereniging van rekenkamers en rekenkamercommissies (Nvrr), stelt dat naar aanleiding van een onderzoek waaruit blijkt dat wezenlijke effecten van rekenkameronderzoek beperkt zijn.Lees meer
Zondag 15 april 2007
Het afgaan van een drietal sirenes naar aanleiding van een grote brand bij de metaalverwerkingsfabriek Kabelrecycling van Hout aan de Korte Beemd op 15 april 2007 in Helmond heeft geleid tot de nodige discussie over hoe de inwoners hebben gereageerd op de sirenes. Hier is het evaluatierapport te vinden dat is opgesteld door de gemeente Helmond.
Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>