Nieuws

Maandag 14 mei 2007
Tijdens de Open Dagen van de Koninklijke Landmacht (2 en 9 juni), Koninklijke Luchtmacht (15 en 16 juni) en Koninklijke Marine (13, 14 en 15 juli) wordt speciale aandacht besteed aan de taken van de Nederlandse krijgsmacht in eigen land. Deze campagne met het motto "Ontdek wat Defensie doet voor jouw veiligheid" gaat deze week van start.Lees meer
Donderdag 10 mei 2007
De gemeente Winschoten probeert jongeren die dreigen af te glijden in het extreem-rechtse circuit te deradicaliseren. Het gaat om een proefproject onder leiding van het instituut voor multiculturele ontwikkeling Forum. Ook de Anne Frank Stichting en de Universiteit Leiden doen mee aan het door het ministerie van Vrom gefinancierde project.Lees meer
Dinsdag 8 mei 2007
Minister Ter Horst en elf gemeenten in de regio IJsselland werken vanaf nu intensief samen in de strijd tegen (overmatig) alcoholgebruik door jongeren. Hiermee willen het rijk en de gemeenten de trend keren dat jongeren op steeds jongere leeftijd alcohol drinken en ook vaak veel drinken.Lees meer
Maandag 7 mei 2007
Staatssecretaris Albayrak van Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben op grond van het coalitieakkoord “Samen Werken, Samen Leven” een onderhandelaarsakkoord bereikt over de afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet en de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000. In het akkoord staat hoe de afwikkeling van de oude wet zal worden uitgevoerd en op welke wijze personen die tot de doelgroep behoren, zullen inburgeren en integreren in de Nederlandse samenleving. Lees verder op VNG net.
Lees meer
Maandag 7 mei 2007
In het regeerakkoord staat dat de benoeming van burgemeesters en commissarissen van de koningin zal geschieden op basis van een bindende voordracht van de gemeenteraad respectievelijk Provinciale Staten. De regering behoudt het recht om een voordracht om zwaarwegende redenen te weigeren.Lees meer
Vrijdag 4 mei 2007
De verdeling van de burgemeesters posten is de afgelopen jaren zeker veranderd. Zo bekleden CDA burgemeesters maar liefts 45% van de posten in 1997. In 2007 is dat gedaald naar 32,7%. Hoe is de verdeling bij de PvdA en andere partijen?Lees meer
Woensdag 2 mei 2007

Het ambtsgebed raakt steeds meer uit de gratie. Dat blijkt uit onderzoek door het Reformatorisch Dagblad in alle 443 gemeenten in Nederland. Zo’n 94 burgemeesters spreekt nog een gebed uit tijdens raadsvergaderingen. Dat is 21 procent van het totaal. Bijna dertig jaar geleden begon nog 63 procent van alle burgemeesters de raadsvergaderingen met gebed. Lees meer op de website van het Reformatorisch Dagblad

Lees meer
Donderdag 26 april 2007
Met deze brief lost minister Ter Horst de belofte in van haar voorganger met de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland te overleggen over de niet-opengestelde burgemeestersvacatures. Het gaat hierbij om de vraag hoeveel ruimte er moet zijn om in het kader van een mogelijke herindeling het besluit over de openstelling van een burgemeestersvacature op te schorten tot er duidelijkheid is.Lees meer
Woensdag 25 april 2007
Er komt de komende jaren geen Randstadprovincie. Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft dit dinsdagochtend in het Radio 1 journaal gezegd. Het kabinet denkt niet dat de bestuurlijke en verkeersproblemen in de Randstad worden opgelost door van het gebied een aparte provincie te maken.Lees meer
Woensdag 25 april 2007
Van 21 mei tot en met 25 mei gaat de VNG op ‘roadshow’. Die week strijken zij neer in Leeuwarden, Assen, Almelo, Arnhem en Boxtel voor een eerste ronde van bijeenkomsten over Gemeentelijke Dienstverlening. De VNG nodigt medewerkers van gemeenten uit te komen en te horen over verschillende instrumenten om de gemeentelijke dienstverlening verder te verbeteren. Maar ook om de VNG en elkaar vragen te stellen en problemen voor te leggen. Klik hier voor het programma.
Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>