Nieuws

Zaterdag 23 juni 2007
Bestuursorganen (zoals gemeenten, provincies en de rijksoverheid) die de Wet Bibob gebruiken, beschouwen de wet als een nuttig bestuursrechtelijk instrument om criminelen te weren en het onbedoeld faciliteren van criminelen te voorkomen.Lees meer
Vrijdag 22 juni 2007
Burgemeesters in Noord- en Midden-Limburg gaan ieder persoonlijk een probleemjongere in de eigen gemeente adopteren.Lees meer
Donderdag 21 juni 2007

Wethouder Mark Boumans (Meppel) is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Haren. De gemeente heeft hiermee de jongste burgemeester van Nederland, 32 jaar!

Lees meer
Maandag 18 juni 2007
Minister Ter Horst heeft de schriftelijke vragen van de heer Schinkelshoek (CDA) over burgemeestersbenoemingen beantwoord. De minister wil periodiek de spreiding over politieke partijen en het aantal vrouwen in het burgemeestersambt bijhouden. Zij vindt dat het aantal vrouwelijke sollicitanten moet stijgen.Lees meer
Donderdag 14 juni 2007
De burgemeester van de gemeente Grave in Noord-Brabant wil een blowverbod op acht plekken. In Amsterdam en Weert is eerder een plaatselijk verbod ingevoerd.Lees meer
Donderdag 7 juni 2007
VNG en Rijk hebben overeenstemming bereikt over het bestuursakkoord voor deze regeerperiode. In het akkoord zijn ook een aantal afspraken opgenomen die de positie van de burgemeester raken.Lees meer
Woensdag 6 juni 2007
Mevrouw mr. A.H. Brouwer-Korf, burgemeester van Utrecht, heeft tijdens het VNG-congres de Prijs der Gemeenten in ontvangst genomen. Zij is door het VNG-bestuur onderscheiden vanwege haar grote verdiensten voor het lokaal bestuur in Nederland.Lees meer
Zaterdag 2 juni 2007
Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een Interbestuurlijke Taskforce Regeldruk Gemeenten ingesteld. Burgermeester Wallage van Groningen is voorzitter van deze Taskforce waarin Rijksoverheid en VNG samenwerken.Lees meer
Donderdag 31 mei 2007

Burgemeester Job Cohen (PvdA) van Amsterdam wil de bevoegdheid krijgen om in te grijpen in probleemgezinnen als leden daarvan grote maatschappelijke overlast veroorzaken. Volgens NRC Handelsblad heeft Cohen dat in verschillende media laten weten.

Lees meer
Woensdag 30 mei 2007
Op woensdagavond 12 september 2007 vindt in het Hagse stadhuis voor de elfde keer de Burgemeesterslezing plaats. Het thema van de lezing dit jaar is ‘De (on)zichtbare overheid’.  Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzorgt de lezing dit jaar.
Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>