Nieuws

Woensdag 4 juli 2007
De gemeente Velsen heeft de crisisbeheersing rond de scheepsbrand Willem van der Zwan laten onderzoeken. Het evaluatierapport noemt als belangrijkste aanbeveling dat de communicatie en voorlichting tijdens een dergelijk incident zwaarder moeten worden aangezet.Lees meer
Maandag 2 juli 2007
Gemeenten hebben geen lijsten met gegevens van illegalen beschikbaar, zegt de VNG in reactie op een oproep van Staatssecretaris Albayrak om gegevens over illegale vereemdelingen aan haar te verstrekken.. Burgemeesters hebben volgens de VNG geen titel of bevoegdheid om te controleren of iemand al dan niet illegaal in Nederland verblijft.Lees meer
Zondag 1 juli 2007

Omdat eerder opgedane ervaringen met crises en relevante kennis niet altijd snel en makkelijk toegankelijk zijn voor het openbaar bestuur, heeft Jan Mans, oud-burgemeester van Enschede, in 2005 het initiatief genomen om het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing op te richten.

Jan Mans

Dit Netwerk bood bestuurders de mogelijkheid zich voor te bereiden op crises en rampen en vooral te leren van elkaars ervaringen. Om structuur en inhoud te geven aan het ‘lerend vermogen’ van het openbaar bestuur op dit terrein is gekozen voor een netwerkvorm waarin de ervaringen uit het land en bestaande kennis bijeen werden gebracht.

De Stichting Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing is haar werkzaamheden op 1 januari 2005 begonnen. Het netwerk was geen zelfstandige institutie en vervulde geen eigen onderzoeks- en onderwijsfunctie. De kleine, flexibele ondersteuningsorganisatie bestond uit enkele parttime medewerkers van een viertal participerende kennisinstellingen, te weten het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, het IPIT Instituut voor maatschappelijke veiligheidsvraagstukken, Universiteit Twente, het NIFV/Nibra en het Kennisnetwerk van de Politieacademie. De leiding van dit project berustte bij Peter IJzerman (oud-korpschef van Twente en oud-bestuursvoorzitter van het LSOP Politie Onderwijs en Kenniscentrum).

Na een pilotperiode van twee jaar volgde een evaluatie. Uit de evaluatie bleek dat het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing een meerwaarde bood voor bestuurders, zodat het in 2007 is voortgezet voor een periode van twee jaar. In juli 2007 is overeengekomen om de activiteiten onder de vlag van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters voort te zetten.

Lees meer
Vrijdag 29 juni 2007
Onlangs ontvingen alle burgemeesters van de Stichting DOEN een uitnodiging om deel te nemen aan de BurgemeestersPrijs 2007. Geen competitie voor de beste burgemeester, maar een geldprijs voor het beste initiatief om radicalisering tegen te gaan.Lees meer
Woensdag 27 juni 2007
Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) heeft burgemeesters gevraagd lijsten te geven van uitgeprocedeerde asielzoekers die zich hadden aangemeld voor de pardonregeling, maar daar niet onder vallen. De bewindsvrouw wil weten wie die illegalen zijn en waar ze verblijven, zodat ze hen kan uitzetten. Klik hier om meer te lezen.Lees meer
Dinsdag 26 juni 2007
Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken wil bij de rijksoverheid anoniem solliciteren in voeren, als uit de tweede evaluatie van een Nijmeegs experiment blijkt dat dit discriminatie tegengaat.  Als burgemeester van Nijmegen probeerde Ter Horst vorig jaar anoniem solliciteren in te voeren bij de gemeente. Haar plan was een reactie op klachten van allochtonen dat ze vanwege hun naam geen kans maakten op een baan.Lees meer
Dinsdag 26 juni 2007
De burgemeesters van Amsterdam, Haarlem en Zaanstad hebben in een plan aan minister Ter Horst voorgesteld om van hun gemeenten één grote veiligheidsregio te maken. De hulpdiensten maken zich zorgen voor het geval er zich een grote calamiteit voor doet op de luchthaven Schiphol.Lees meer
Maandag 25 juni 2007
Burgemeester Van Lidth de Jeude van Deventer heeft dit voorjaar als eerste burgemeester in Nederland meegedaan aan het nieuw Nederlands/Vlaamse televisieprogramma 'Burgemeesters in de Bush'. In dit nieuwe programma worden burgemeesters uit Nederland en Vlaanderen uitgedaagd om van plaats te ruilen met lokale stamhoofden in Afrika.Lees meer
Maandag 25 juni 2007
De nieuwe burgemeester van Leeuwarden heet Sergio Postma en is twaalf jaar oud. Is de sollicitatieprocedure voor een opvolger van Dales dan al afgelopen? Nee hoor, kandidaten kunnen zich nog gewoon melden: Sergio is kinderburgemeester. Gisteren werd hij door de volwassen loco-burgemeester Krol officieel geïnstalleerd.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>