Nieuws

Zaterdag 14 juli 2007
Op 18 januari 2007 werd West-Europa getroffen door een hevige storm. Aan het eind van de middag legde de NS het treinverkeer in het gehele land stil. De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid belicht de opvang en verzorging van gestrande reizigers.Lees meer
Vrijdag 13 juli 2007
Minister Ter Horst noemt de registratie van hangjongeren, zoals die in Zuid-Holland-Zuid plaatsvindt, een goed instrument. Dit stelt zij in antwoord op schriftelijke vragen van de Kamerleden Haverkamp en Kuiken. Vanwege het succes behoort een landelijke uitrol tot de mogelijkheden.Lees meer
Donderdag 12 juli 2007
De Tweede Kamer heeft vlak voor het reces twee moties aangenomen na het debat over de problematiek rond handjongeren. De Kamer wil de verplichte opvoedingsondersteuning uitbreiden en burgemeesters via een toekomstige Wet ernstige overlast de bevoegdheid geven om deze op te leggen aan ernstige overlastveroorzakers.Lees meer
Woensdag 11 juli 2007
Van alle denkbare rampen is een bosbrand de catastrofe waar burgemeester Boerma van de gemeente Rozendaal het meest rekening mee houdt. Om een bosbrand goed te kunnen bestrijden is een ondergronds waterreservoir aangelegd op de grens van de gemeenten Rozendaal, Rheden en Brummen.Lees meer
Dinsdag 10 juli 2007
Staatssecretaris Albayrak en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn eruit: er komen geen 'illegalenlijsten', maar wel gaan de burgemeesters Justitie 'optimaal informeren en ondersteunen bij de uitvoering van het terugkeerbeleid'.Lees meer
Dinsdag 10 juli 2007
Het bestuur van de Drentse Fiets 4Daagse heeft een het veiligheidsplan 2007 gepresenteerd. Het veiligheidsplan bevat onder meer scenario’s en adviezen voor organisatie en deelnemers over te nemen maatregelen bij extreme weersomstandigheden.Lees meer
Maandag 9 juli 2007
De ministerraad heeft er op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de heer drs. M.J. (Max) van den Berg te Amsterdam voor te dragen voor benoeming tot commissaris van de Koningin in de provincie Groningen. De benoeming gaat in op 1 september 2007. De heer Van den Berg (61 jaar) is lid van de PvdA. Hij is vanaf 1999 lid van het Europees Parlement. De heer Van den Berg volgt de heer J.G.M. Alders (PvdA) op.

Lees meer
Zaterdag 7 juli 2007
De tweede voorgangsrapportage van het Beleidsplan crisisbeheersing is aan de Tweede Kamer gezonden. De rapportage concludeert dat de betrokkenheid bij crisisbeheersing is toegenomen. Basisvereisten voor kritieke (gemeentelijke) rampbestrijdingsprocessen zijn geinventariseerd. Planvorming wordt gestroomlijnd.Lees meer
Vrijdag 6 juli 2007
Het nationaal hitteplan moeten tijdens periodes van aanhoudende hitte gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen, zoals bewoners van zorginstellingen en ouderen, beperken. Er komt onder meer een waarschuwingssysteem. Het plan bevat verschillende maatregelen. voor instellingen, zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers.Lees meer
Vrijdag 6 juli 2007
Dat concludeert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) na onderzoek van de Groningse rampenplannen en een grote rampenoefening in oktober 2006 in Appingedam. De rampenplannen en structuur voor de aanpak van een ramp zijn in orde, aldus de Inspectie OOV.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>