Nieuws

Donderdag 9 augustus 2007
Het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie heeft – op proef – een strategiegroep in het leven geroepen die bestuurders bij grote incidenten en crises adviseert over de te volgen media- en communicatiestrategie.Lees meer
Maandag 6 augustus 2007
Om de verspreiding van mond- en klauwzeer te beperken is in Nederland een vervoerverbod afgekondigd dat vooralsnog goed wordt nageleefd. Klik door voor het dossier Dierziekten van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, met onder meer een interview over de MKZ-rellen in Kootwijkerbroek in 2001.Lees meer
Woensdag 1 augustus 2007
Met het opheffen van lokale brandweerkorpsen zal het in Fryslân niet zo’n vaart lopen. Dat voorziet burgemeester Aalberts van Dantumadeel en Gaasterlân-Sleat, bestuurslid van Hulpverleningsdienst Fryslân. Het oefenen voor een ramp is wel een groot struikelblok. Dat staat in het Friesch Dagblad.Lees meer
Maandag 30 juli 2007
Het wetsvoorstel voor de Wet Veiligheidsregio's is vandaag aan de Tweede Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel is het advies van de Raad van State verwerkt, die oordeelde dat de veiligheidsregio’s te weinig bevoegdheden kregen voor een effectief veiligheidsbeleid.Lees meer
Vrijdag 27 juli 2007
Hyves, MSN, YouTube, SMS. De burgemeester van Groningen gooit alle moderne communicatiemiddelen in de strijd om contact met jongeren te krijgen.Lees meer
Donderdag 26 juli 2007
Het Nationaal CrisisCentrum (NCC) gaat de te nemen maatregelen bij extreme weersomstandigheden protocolleren. Dit besluit is kenbaar gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van evaluaties van de grote storm op 18 januari 2007.Lees meer
Maandag 23 juli 2007
Minister Ter Horst wil de bijdrageregeling voor burgemeestersreferenda intrekken. De vorige coalitie had deze ingesteld nadat in het Paasakkoord was afgesproken dat het Kabinet gemeenten zou stimuleren om gebruik te maken van de burgemeestersreferenda. In de praktijk heeft alleen Utrecht van deze regeling gebruik gemaakt.Lees meer
Vrijdag 20 juli 2007
Nu steeds meer regio’s te maken krijgen met de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (ADR) van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV), bevat het nieuwste Inspectiebericht een verslag over de voortgang van de ADR. Inclusief een reactie van burgemeester Paul Scheffer (Harlingen).Lees meer
Dinsdag 17 juli 2007
Minister ter Horst blijft bij het eerder genomen besluit om de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de gemeente Haarlemmermeer (inclusief Schiphol) per 1 januari 2008 onder te brengen bij de veiligheidsregio Kennemerland. Herindeling cq fusie van Kennemerland, Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland blijft een lange termijn optie.Lees meer
Maandag 16 juli 2007
Bij een regionale crisis of ramp krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio doorzettingsmacht. Dat blijkt uit het wetsvoorstel Veiligheidsregio’s waarmee de ministerraad heeft ingestemd.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>