Nieuws

Woensdag 12 december 2018
De Eerste Kamer heeft dinsdag 11 december ingestemd met een wijziging van de Opiumwet die burgemeesters een verruiming van de sluitingsbevoegdheid van drugspanden geeft.Lees meer
Donderdag 6 december 2018
Vandaag verscheen in Elsevier een artikel over de rol van de burgemeester. Volgens Liesbeth Spies, voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters moet die niet oneindig behangen worden met allerlei taken. Je moet de balans proberen te houden tussen dat wat je aan de burgemeester vraagt in zijn rol van burgervader/burgermoeder voor iedereen en dat wat bij het strafrecht zou moeten blijven.Lees meer
Woensdag 5 december 2018
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is op zoek naar een nieuwe directeur voor het bureau van de vereniging, dat is gevestigd in het pand van de VNG in Den Haag. Het NGB is de beroepsvereniging van de burgemeesters in Nederland en richt zich op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie.Lees meer
Dinsdag 4 december 2018
Het handboek Demonstreren ’Bijkans Heilig’ is uitgedeeld op het najaarscongres van het NGB, op 4 oktober jl in Deventer. Inmiddels is er ook een PDF-versie van verschenen. Lees meer
Dinsdag 20 november 2018
Op 20 november is tijdens de hoofdelijke stemmingen in de Eerste Kamer met een tweederde meerderheid het inititiatiefvoorstel Deconstitutionalisering (34.716) aanstellingswijze burgemeester en CDK aanvaard. Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Rob Jetten (D66) beoogt de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning uit de Grondwet te halen. Hiermee krijgt de wetgever de vrijheid de aanstellingswijze vast te stellen.Lees meer
Woensdag 14 november 2018
Gisteren behandelde de Eerste Kamer het initiatiefvoorstel Jetten Deconstitutionalisering. Dit initiatiefvoorstel beoogt de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning uit de Grondwet te halen. Hiermee krijgt de wetgever de vrijheid de aanstellingswijze vast te stellen. Alhoewel een aanzienlijk deel van de Kamer haar zorgen uitte over het ontbreken van een alternatief wanneer de benoeming uit de Grondwet wordt gehaald en het mogelijk verdwijnen van de onafhankelijke positie van de burgemeester, lijkt er een tweederde meerderheid te zijn die met het het wetsvoorstel instemt. De stemming vindt plaats op 20 november aanstaande.Lees meer
Donderdag 8 november 2018
Het Burgemeestersblad verschijnt morgen weer. Dit maal onder meer met een bijdrage van Bas de Gaay Fortman over het belang van de grondwet in relatie tot de gemeentepraktijk, een artikel over het rapport burgemeesters in cyberspace, waarin onderzocht is wat burgemeesters juridisch kunnen en mogen en welke rol ze voor zichzelf zien weggelegd in de praktijk van de online openbare ordehandhaving en een terugblik op het najaarscongres. Lees meer
Dinsdag 6 november 2018
Op 3 december a.s. organiseert de VNG de Middag van Zorg en Veiligheid. Tijdens de middag worden voorbeelden besproken die zich afspelen op het snijvlak van zorg en veiligheid en waarbij vaak sprake is van een stapeling van problemen.Lees meer
Maandag 5 november 2018

In een gezamenlijke brief aan de Eerste Kamer hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Wethoudersvereniging opgeroepen om nu niet in te stemmen met het wetsvoorstel om de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning uit de Grondwet te schrappen. De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel op 13 november.

Lees meer
Zaterdag 20 oktober 2018
Vandaag verscheen een artikel in het Nederlands Dagblad over bedreigde burgemeesters. 'Veiligheid moet beter en sneller geregeld worden', volgens voorzitter Liesbeth Spies. 'Als het spannend wordt voor een burgemeester, moet hij nu eerst de gemeenteraad vragen of extra veiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden. Zulke praktische dingen moeten beter en sneller geregeld worden.'Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>