Nieuws

Zondag 31 december 2017

Het initiatief ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ heeft als missie alle – maar dan ook alle – kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de allermooiste kinderboeken. Als er thuis mooie boeken zijn, ontdekken kinderen en ouders hoe leuk lezen en voorlezen is; hoe heerlijk het is om je te verliezen in een prachtig verhaal, in een onbekende wereld. Geletterdheid is bovendien een voorwaarde voor succes op school en later in de samenleving. Om die missie te laten slagen wordt ieder jaar in februari een klassiek jeugdboek en in april een prachtig prentenboek ter beschikking gesteld voor maar 2 euro!

Lees meer
Vrijdag 22 december 2017
Jonger en meer vrouwen; dat valt op als we kijken naar de burgemeesters en waarnemend burgemeesters die de Lichting 2017 vormen. Wat kenmerkt deze lichting nog meer? In de tiende aflevering van Beroepsgroep onder de loep werpt het Burgemeestersblad een blik op de Lichting 2017, die in totaal 93 benoemingen van burgemeesters en waarnemend burgemeesters betrof.Lees meer
Vrijdag 22 december 2017
Het Nederlands Genootschap van Burgemeestes wenst u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2018. Het NGB-bureau is gesloten van 27 december 2017 tot 3 januari 2018.Lees meer
Woensdag 20 december 2017

Op 17 december 2017 is Jhr mr Wilhem Herman Daniël Quarles van Ufford (VVD) burgemeester van Amstelveen tussen 1978-1983 overleden.

Lees meer
Maandag 18 december 2017
Het laaste Burgemeestersblad van dit jaar staat online. Dit maal onder andere een interview met Albert van den Bosch, voormalig burgemeester Zaltbommel en thans VVD-Kamerlid. We blikken terug op de Vakateliers en geven een overzicht van de lichting 2017.Lees meer
Zaterdag 9 december 2017
Boele Staal wordt waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De waarneming gaat in op 19 december 2017.Lees meer
Vrijdag 1 december 2017
Gerrie van Delft-Jaasma, voormalig burgemeester van Menameradiel, is woensdag overleden.Lees meer
Vrijdag 24 november 2017
In veertien gemeenten zijn afgelopen woensdag 22 november herindelingsverkiezingen geweest. In de Friese, Groningse en Gelderse gemeenten werd gestemd wegens gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018. Deze gemeenten slaan de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar over.Lees meer
Woensdag 22 november 2017

Burgernet is een succes: met zeer velen maken we de buurten veiliger. Dankzij de inzet van Burgernet worden vermiste personen gevonden en verdachten aangehouden. In januari 2017 is de bouw van het nieuwe Burgernetsysteem gestart. Met Burgernet 2.0 wordt een volwaardig en wederkerig netwerk op het gebied van veiligheid gerealiseerd dat actief is binnen alle vier de domeinen: informeren, betrekken, alarmeren en opsporen. 

Lees meer
Woensdag 22 november 2017
Op 1 januari 2013 trad de Politiewet 2012 in werking. Artikel 74 van de wet bepaalt dat de Minister van Justitie en Veiligheid binnen vijf jaar na inwerkingtreding een evaluatie van die wet aan de Staten-Generaal moet sturen over doeltreffendheid en effecten van de wet in de praktijk.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>